(15.20 hodin)
(pokračuje Karamazov)

Taková úprava je skutečně velmi přísná. Vždyť není v reálných možnostech mysliveckých spolků, aby byly schopny jakékoli škodě předejít. Myslivci nemají zvěř, lidově řečeno, přivázanou na provázku, aby byli schopni ovlivnit její chování. Zvěř přirozeně migruje a logicky působí škody.

Ptám se proto, pane ministře, zda při přípravě nového zákona o myslivosti zvažujete také tyto okolnosti a zda jste ochoten alespoň částečně upustit od stávající velmi přísné úpravy. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníka a po něm pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, já se obracím s interpelací na paní ministryni Valachovou ve věci jí plánované výchovy k občanství. Zde v tomto případě existuje několik variant, jak tuto výchovu podle představ paní ministryně, aspoň tak jak je mi známo z médií, realizovat. Jednak je tedy možno naplánovat zřízení nové instituce s rozpočtem 40 milionů korun až 100 milionů korun, dále je varianta rozdělování peněz pomocí Grantové agentury a třetí možnost financování výchovy k občanství přímo z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve všech těchto třech plánech hrají poměrně důležitou roli neziskové organizace, které by měly např. zpracovávat projekty výchovy k občanství. Ta není dosud úplně jasná. Paní ministryně dříve podpořila Centrum občanského vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Ta ve svých projektech vede k úctě k rozmanitosti, multikulturalismu, homosexuální rodiny, přijímání mnohonárodnostní společnosti, rozmanitost ve smyslu etnického původu, sexuální orientace, pohlavní identity.

Je třeba vést děti k tomu, aby znaly výhody a nevýhody demokracie, aby se učily rozpoznávat důvěryhodné a nedůvěryhodné zdroje informací, ale ideologie by v takovémto projektu místo mít neměla. Výchova k občanství, to je chvalitebná věc, pokud do ní ovšem ideologie nevstupuje. A ta v návrhu paní ministryně bohužel hraje hlavní roli.

Mé otázky zní: Kdo bude určovat ten jediný správný směr výchovy k občanství? Budou to pravicoví, nebo levicoví úředníci? Budou to konzervativci, nebo liberálové? A nebylo by moudřejší investovat tyto peníze do vybavení škol nebo do platů učitelů? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Seďu a po něm pan poslanec Farský.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo vlády, říká se, že politici by měli jít občanům příkladem. Vy jste se nedávno vyjádřil, že z důvodu zabránění vývozu kapitálu do zahraničí zrušíte zdanění dividend. Sám přitom coby podnikatel jste využil díry v zákoně, abyste nemusel odvádět daň do státní pokladny, kterou dnes šéfujete. Ano, jednalo se o emise jednokorunových dluhopisů, u nichž se srážková daň zaokrouhlovala na celé koruny dolů, a tudíž se z nich nic neplatilo. Podle veřejně dostupných informací jste jen za minulý rok inkasoval výnos z vašich desetiletých dluhopisů 90 milionů korun. Pokud by byly normálně zdaněny, pak by státní rozpočet dostal 13,5 milionu korun ročně. Ano, nebylo to protizákonné, ale rozhodně to nebylo solidární a morální. A obhajovat se tím, že jste tehdy nebyl politikem, je opravdu slabým argumentem, nehledě na skutečnost, že jste dluhopisy nakupoval i v letech 2013 a 2014, když jste již byl ministrem financí.

Vážený pane ministře, vaším opakovaným mottem je, že stát by se měl řídit jako firma. Opravdu jste, pane místopředsedo vlády, přesvědčen, že to je cesta ke zvýšení životní úrovně našich občanů? Já si to nemyslím, protože vy sám jste v každodenním střetu zájmů. A argument, že občané to před volbami věděli, je lichý. Například nevěděli nic o vašem daňovém triku, na kterém jste ušetřil desítky milionů korun.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Farského a připraví se pan poslanec Šincl.

 

Poslanec Jan Farský: Pane místopředsedo vlády, v systému byla zveřejněna smlouva, ve které Česká republika, Generální finanční ředitelství, platí necelých 200 milionů korun za aplikační programové vybavení, úpravu informačního systému Finanční správy na základě legislativních a procesních změn v roce 2016 a 2017, a to je vše, co se dozvíme. Generální finanční ředitelství bylo přímo dotázáno, aby zveřejnilo, za co je 200 milionů z peněz daňových poplatníků utraceno. Odpověď byla striktní, že se jedná o obchodní tajemství. Jedna z věcí, za které toto mohlo být utraceno, je i nastavení EET. A pro mě představa, že po živnostnících chcete účtenku za každou korunu, ale nejste ochoten zveřejnit, za co utratíte 200 milionů, nepřijatelná. Děkuji předem za vysvětlení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla. Pan ministr Brabec je přítomen, takže odpoví.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane ministře, na české trhu jsou nekvalitní zahraniční kotle, které mohou způsobit zhoršení kvality ovzduší, potažmo i zdraví obyvatel. Přestože prokazatelně nedosahují požadovaných parametrů kvality emisí, tzv. ekodesign, vztahují se na ně kotlíkové dotace. Lidé si je běžně pořizují a dostávají na ně dotaci z Evropské unie i příspěvky z krajů, měst a obcí. Pochybné kotle jsou zapsány v tzv. seznamu výrobků a technologií pod správou Státního fondu životního prostředí. Stát je tedy lidem doporučuje a poskytuje na ně dotace z operačního programu Životní prostředí. Jedná se zejména o kotel slovenského výrobce, a nejen jeho, o který je konkrétně u nás v Moravskoslezském kraji velký zájem, a jsou již nainstalovány u stovky rodin. Opakované pokusy upozornit příslušné orgány na problém vyšly do ztracena i přesto, že existují jasné důkazy. Tím oficiálním je např. výsledek měření ve Strojírenském zkušebním ústavu v Brně, které si sám Státní fond životního prostředí objednal. Z nepochopitelných důvodů ale nikdo nezasáhl, výrobek ze seznamu nikdo nestáhl, a tím zdiskreditoval renomovaný státní ústav. Místo řešení jste problém o pár měsíců později přehodili jen na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Upozorňuji, že hrozí mnohamilionové škody, výměna stovek v domácnostech nainstalovaných nekvalitních kotlů, ztráta mnoha pracovních míst u českých výrobců, zastavení kotlíkových dotací i mezinárodní ostuda.

Pane ministře, jak hodláte zajistit ochranu životního prostředí, zdraví obyvatel, efektivní využití miliardových evropských dotací, potřebných dotací, a zabránit tomu, abychom nevypadali jako banánová republika? Prosím o odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane kolego, ono to je trošku Rádio Jerevan, co jste právě řekl. To je takové to "ano, ale". Jenom řeknu, že na tom seznamu doporučených kotlů nebo výrobků a technologií je těch kotlů několik set a jediný kotel, o kterém se skutečně vedou debaty, je, tak jak jste správně řekl, kotel slovenské výrobny Attack, konkrétně se jedná o kotel FD 25 Automat. Takže vy říkáte kotle, které vůbec zpochybňují celý ten systém, já říkám, že to je ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. To je první věc.

Za druhé jste trošku systémem šíření poplašné zprávy řekl, co to všechno může znamenat, ale řekl jste jenom to "a", resp. neřekl jste vůbec to "b", a to "b" je hlavní. Za prvé, Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, a to se velmi ohrazuji a mám pro to mnoho důkazů, včetně písemných, se jako jediné několik měsíců intenzivně zabývá touto věcí. A já vám hned řeknu, proč jsem v tom tak kategorický. Protože ten problém, pokud by to opravdu byl problém, vůbec nesouvisí s kotlíkovými dotacemi. Souvisí prostě s tím, pokud to tak je, jak říkáte, že tady už několik let na českém trhu někdo prodává kotel, který podle toho, co říkáte, by neplnil, tedy vlastně ten výrobce by byl podvodník, protože by deklaroval něco, co neplní.

Hlavním problémem je, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, to, že ty peníze, jak jste správě řekl, jsou z evropských zdrojů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP