(15.50 hodin)

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pane ministře Hermane, jsem rád, že přítomný pane ministře Hermane, v blízké době má vycestovat Slovanská epopej na dlouhou zahraniční zápůjčku do Asie. Tato národní kulturní památka se tak dle názoru renomovaných odborníků dostává do vážného ohrožení a zápůjčka představuje nezodpovědné rozhodnutí ovlivněné spíše politickými tlaky. Dlouhodobě se na to upozorňuje a upozorňuje na to například profesor Karel Stretti, vedoucí katedry restaurování a držitel mnoha funkcí v tomto oboru. Stanovisko vydal i Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel, který také varuje před nebezpečím, které tato zápůjčka představuje pro samotná plátna a obrazy.

Jaká je vůbec motivace této zápůjčky? Určitě to není profit, neboť Číně by se půjčovala epopej vzhledem k riziku za směšnou částku 2,7 mil. korun, zatímco Moravský Krumlov, který plátna zachránil a od roku 1963 bez poškození vystavoval, nabídl na tiskové konferenci 3 mil. korun.

S vycestováním epopeje byl vydán souhlas dnes, nicméně podle názoru odborníků je jasné, že cyklus se vycestováním dostává do velkého ohrožení a je možné, že pro budoucí generace nebude zachován či bude vážně poškozen. Důvody jsou mnohé - rolování pláten, rozdílné klima, vlhkost vzduchu a mnohé další.

Já bych se rád zeptal, pane ministře, jaký je váš postoj jako ministra kultury k zapůjčení cyklu Slovanské epopeje a co vás vedlo k tomu ignorovat názory odborníků? Jste připraven nést plnou osobní odpovědnost, pokud dojde k poškození cyklu? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, já vám děkuji především za zájem a chci poněkud korigovat některé informace, které možná nejsou úplně přesné.

Ministerstvo kultury obdrželo dne 28. června letošního roku od Galerie hl. m. Prahy žádost o udělení souhlasu s vývozem souboru 20 děl cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej na putovní výstavy do Japonska a Číny. Ministerstvo kultury v souvislosti s touto žádostí vyhodnotilo zejména vývoz Slovanské epopeje do Číny za rizikový, a proto dopisem ze dne 2. srpna 2016 sdělilo Galerii hl. m. Prahy tato hlavní rizika a požádalo ji o jejich odstranění. Jednalo se o:

- nedostatečné zajištění bezpečnosti obrazů při poměrně dlouhých přestávkách mezi jednotlivými výstavami;

- neprokázané zkušenosti muzeí v Číně s vystavováním evropských malířských děl vytvořených stejnou, popř. obdobnou technologií jako Slovanská epopej;

- nedostatečnou záruku, že Hunan Provincial Museum, které je v současné době v rekonstrukci, bude do doby otevření výstavy v takovém pořádku, aby Slovanská epopej vystavením v jeho prostorách nebyla ohrožena;

- nedoložená opatření pro situaci, pokud se ukáže náhlá změna vlhkosti v důsledku příliš velké návštěvnosti;

- nedoložení kým a v jakých intervalech bude kontrolován technický stav obrazů a jaká opatření budou přijata v případě, že se jejich stav bude zhoršovat;

- nezajištění, kdo bude působit jako odborný dozor při instalacích a deinstalacích výstavy v jednotlivých muzeích.

Současně bylo Galerii hl. m. Prahy sděleno, že pro dočasný vývoz Slovanské epopeje do Japonska nejsou žádné pochybnosti ve výše uvedeném smyslu.

V této souvislosti Galerie hl. m. Prahy revidovala svoji původní žádost a nově požádala Ministerstvo kultury o dočasný vývoz Slovanské epopeje pouze do Japonska. Dne 22. listopadu letošního roku prohlédl ve výstavních prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze cyklus obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy se zaměřením k posouzení technického stavu díla pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že autor kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel velmi vhodnou malířskou techniku. V této souvislosti Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej do Japonska a v tomto duchu bylo vydáno dne 6. prosince 2016 rozhodnutí. To znamená, že vývoz do Číny vzhledem k tomu, že tam nebyly dány záruky, se realizovat nebude a vývoz do Japonska byl vyhodnocen jako bezproblémový. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za odpověď. Já bych měl doplňující otázku. Vy tedy, pane ministře, jako člověk, který je nejvýše zodpovědný, souhlasíte se zápůjčkou do Japonska. Co se stane v případě, že dojde k poškození toho plátna. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Na základě informací, které jsem dostal, a dokumentů, které v této souvislosti byly vydány, nemám důvod se obávat, že by veškeré bezpečnostní a ochranné předpisy, které je třeba k ochraně díla k zapůjčení do Japonska vydat, dodržet, respektovat, že by nebyly dodržovány. To znamená, nemám důvod se obávat, že by tam vznikl nějaký problém. Samozřejmě že otázka pojištění zajišťuje případné problémy, ale vzhledem k tomu, že s partnery v Japonsku jsou dostatečné zkušenosti a odborné expertizy jednoznačně prokazují, že by v tom nemělo být žádné riziko, tak obavy nemám. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana poslance Koubka, po něm paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, já navážu na předchozí interpelaci, neboť mám podobné téma.

Vážený pane ministře, na odboru památkové péče Ministerstva kultury se nyní rozhoduje či částečně už rozhodlo o povolení vývozu cyklu dvaceti obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej pro vystavení v Japonsku, Číně, Koreji a možná v dalších asijských zemích. Nyní víme tedy, že minimálně pro Japonsko. Naši přední restaurátoři se na vás obrátili v minulosti několika dopisy, v nichž před touto tříletou zápůjčkou varují. Podle nich jde o hazard hraničící s fyzickou likvidací technologicky velmi choulostivé a zranitelné kulturní památky. V dopisech jsou jednak odborná doporučení, jednak otázky, jejichž zodpovězením by se odhalil skutečný stav kulturní památky.

Mám na vás následující otázky.

Za prvé. Má Ministerstvo kultury odpovědi na tyto otázky a proč jste tedy dosud na ně neodpověděli? Alespoň takto jsem informován. Má Ministerstvo kultury nezávislé odborníky, kteří by objektivně stanovili diagnózu? Teď jsem sice jedno jméno slyšel, ale jistě by stálo za to to posouzení i od dalších. Podle čeho se bude Ministerstvo kultury ve svém vyjádření k povolení transportu i vystavení v Asii řídit a podle čeho se tedy řídíte, když už jste to povolil?

Za druhé. Je vám, pane ministře, známa skutečnost, že existuje stále platné nařízení Rady hl. m. Prahy z dubna roku 1936, cituji, že obrazy epopeje nebudou nikomu na výstavu zapůjčovány, ježto vzhledem ke své technice a obrovským rozměrům velmi za transportu trpí? Sice chápu, že technologie za tu dobu postoupila, ale i to stáří pláten se na tom zase také naopak projevuje.

Je pravdou, že vaše oddělení ochrany kulturních památek je pod tlakem vašeho oddělení zahraničních styků, aby povolilo vývoz Slovanské epopeje pro vystavení v tokijské galerii umění? Tedy jedná se o politickou záležitost?

A konečně, je vám známo, pane ministře, že pokud by Ministerstvo kultury vydalo kladné stanovisko k vývozu ohrožené kulturní památky, porušilo by závazky mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví podepsaných Českou republikou a normy mnoha mezinárodních institucí, které stanoví závazné podmínky pro vystavování uměleckých děl? (Předsedající Čas!)

Děkuji vám za vaši odpověď, pane ministře.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, jak jsem řekl při předchozí interpelaci, 6. prosince letošního roku bylo vydáno rozhodnutí v tom smyslu, že Ministerstvo kultury nevidí důvody k zamítnutí žádosti o povolení dočasného vývozu cyklu obrazů Slovanská epopej od Alfonse Muchy do Japonska. Nejedná se tedy o žádné další asijské země, nýbrž pouze o tento vývoz do Japonska, kde je garantována veškerá péče odborná i jakákoliv jiná, co se týká dopravy.

My samozřejmě máme k dispozici nezávislé odborníky, některá jména jsem uváděl, kteří zkoumali okolnosti a rizika, a vyhodnoceno bylo, že zde v tomto případě rizika nejsou. Jak jste sám uvedl, tak technika a transport od 30. let přece jenom doznaly určité změny, které umožňují větší míru flexibility než před 80 lety, a navíc Slovanská epopej byla vytvořena technikou, která už od počátku s jistou vyšší mírou flexibilního zacházení s těmito díly počítala, než je obvyklým zvykem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP