(16.00 hodin)
(pokračuje Herman)

Musím jednoznačně vyloučit jakékoliv politické tlaky, o žádné tlaky se nejedná. Jak jsem řekl, jednalo se o žádost od Galerie hl. m. Prahy z 28. června letošního roku, kdy Galerie hl. m. Prahy požádala o udělení souhlasu s vývozem už tedy do zmíněného Japonska a Číny a Ministerstvo kultury po podrobném prozkoumání celé záležitosti a všech okolností rozhodlo pozitivně ve prospěch zápůjčky do Japonska a negativně ve prospěch zápůjčky do Číny, kde nebyly právě ony vysoké standardy splněny. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec má možnost doplňujícího dotazu. Prosím.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji. Mám dvě doplňující otázky. Ta první - chápu, že to jste nemohl asi úplně vědět, tak bych si dovolil vás poprosit o písemnou odpověď. Pokud je pravdou, že se naši přední restaurátoři na vás, na Ministerstvo kultury a osobně na vás pane ministře, obrátili několika dopisy, kde před touto tříletou zápůjčkou do Asie varují, a dosud nedostali odpověď, tak bych vás chtěl poprosit, dřív než tak učiním podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím, abyste mě prosím informoval o těchto dopisech a o vašich odpovědích.

Za druhé by mě osobně zajímal váš osobní postoj k tomu, kde si myslíte, že by dlouhodobě měla Muchova Slovanská epopej býti a zdali vidíte to místo v České republice a třeba i konkrétně v Moravském Krumlově, kde jsou vytvořeny podmínky pro to, aby Slovanská epopej mohla dlouhodobě sloužit pro potěšení návštěvníků. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Co se týká korespondence, která zde byla zmíněna, samozřejmě tuto korespondenci vám doručím a dodám. Co se týká mého osobního názoru, nerad bych ho tady sděloval, abych, řekněme, nebyl obviněn z nějakého ovlivňování. Já jsem se tím zabýval vícekrát, hovořil jsem s řadou osobností. Jsou názory, které hovoří více pro Prahu, jsou názory, které hovoří pro Moravský Krumlov. Rozumím oběma úhlům pohledu, ale svůj názor osobní si prozatím ponechám v srdci. Nicméně samozřejmě je to seriózní diskuse, která ještě asi nějakou dobu bude vedená. Já na té diskusi nevidím nic špatného. Doufám, že jejím výsledkem bude optimum pro českou kulturu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Kovářovou a připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, minulý týden proběhlo druhé čtení návrhu novely daňových zákonů. K tomuto návrhu byl uplatněn jako poslanecký pozměňovací návrh panem ministrem Babišem, který z režimu elektronické evidence tržeb poněkud překvapivě vyjímal určitou skupinu živnostníků, podle zvolených parametrů mimochodem velmi nepatrnou. Část těchto živnostníků přitom už vynaložila na zapojení do systému EET prostředky, které nejsou ve vztahu k tomu, kolik si podnikáním vydělají, zanedbatelné.

Moje otázka směřuje k tomu, zda se náhrady této škody, kterou uznal i pan ministr Babiš, mohou domáhat prostřednictvím zákona o odpovědnosti za škodu. Pokud ano, bylo by příslušným orgánem Ministerstvo financí v čele právě s panem ministrem Babišem, který tuto škodu způsobil, takže by mi to přišlo trochu zvláštní. Pokud ale tento zákon nelze uplatnit, tak se ptám, jakým způsobem mohou dotčení živnostníci postupovat, aby se jim dostalo náhrady utrpěné škody. Podotýkám, že nepovažuji návrh, který zmínil sám ministr financí, tedy že živnostníky odškodní ze svého, za vážně míněný a systematicky vhodný.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Hovorku. Připraví se pan poslanec Holeček.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, následující výtky nejdou za vámi, protože jste nový ministr, ale jdou za ministerstvem obecně. Chtěl bych vědět, jestli ministerstvo má skutečný zájem na řízení, efektivním řízení fakultních nemocnic.

Podle mých informací dosud není jmenován ředitel odboru přímo řízených organizací, tedy nemocnic. Sleduje někdo na Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejňované v registru smluv? Zabývá se někdo systémově kontrolami NKÚ ve fakultních nemocnicích a vykázanými rozdíly, obrovskými rozdíly v nákupech léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v jednotlivých nemocnicích? Proč se nezajistí společné nákupy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků do fakultních nemocnic? Když to dokáže soukromý řetězec, proč to nedokážou fakultní nemocnice nebo obecně státní nemocnice?

Proč Thomayerova nemocnice nezveřejňuje informace, nebo jenom minimum smluv na registru smluv? Podle mých informací jen zhruba 10 % smluv bylo zveřejněno.

Dosud nebyla ještě na internetových stránkách Fakultní nemocnice Královské Vinohrady uveřejněna výroční zpráva za rok 2015. Už je konec roku. Mám několik otázek k hospodaření Královských Vinohrad. Na začátku roku 2015 byl návrh plánu hospodářského výsledku minus 244 mil. korun. Tento plán nebyl přijat. Jaký byl vykázaný hospodářský výsledek? Jaký byl hospodářský výsledek po odečtení vlivů předchozích období? Obdobné údaje by bylo vhodné znát i za letošní období. Vykázanou ztrátou se zhoršuje likvidita nemocnice. Z těchto údajů by bylo dobré znát, aby nemocnice předložila běžnou likviditu za rok 2015 a 2016, stav pohledávek a závazků, čerpání fondu rozvoje majetku na krytí nákladů a oprav a údržbu v předchozích pěti letech a v letošním roce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Pane poslanče, prosím, respektujte čas k položení otázky.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, ano. Ještě jedna otázka. Bylo by možné předložit výsledek auditu, který dělala BDO ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Ludvík Hovorka. Pan ministr má šanci odpovědět. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Já jsem se pokoušel to nějak pochytit, takže velmi rychle.

Odbor přímo řízených organizací byl k 1. 10. obsazen, je jím pan kolega Michálek, který se předtím zabýval problematikou pojišťovnictví. Myslím, že je to dobrá volba. Musím říci, že jsem velmi rád, i tenkrát z pohledu ředitele fakultní nemocnice, že tuto oblast obsadil. On je tam nový, je tam od 1. října. Já jsem se s ním už sešel. Určitě chci zapojit odbor pana inženýra Saláka, který má na starosti finanční.

Spoustu těch námitek, které jste, pane poslanče, řekl, já velmi vítám a myslím si, že na toto téma budeme určitě mluvit.

Vy jste se zeptal třeba na ten systém společných nákupů. To je jedna z věcí, která je skoro mým hobby, nebo vášní. Celý problém je dnes v tom, že ideální by samozřejmě bylo, kdyby třeba státní nemocnice měly předřazený nějaký podnik, který by pro ně nakupoval. Ve chvíli totiž, kdy budou společně nakupovat a budou se vypisovat výběrová řízení, tak může nastat situace, že z toho výběrového řízení - protože bohužel dnes nemají stejnou platební morálku. Jsou fakultní nemocnice, které mají přebytky na účtech, jsou fakultní nemocnice, které mají splatnost někdy až rok po splatnosti faktury. Čili dodavatel, který se přihlásí pro všechny nemocnice, bude logicky tu cenu počítat od té nejhorší. To by mohlo bohužel také znamenat pro některé zbytečné zdražení vstupu. Tohle je problém, který se musí prvně vyřešit tím, že se všechny ty nemocnice dostanou do podobné kondice, a pak se tohle dá určitě řešit.

Pak tady byl dotaz na registr smluv. Myslím si, že o registru smluv se tady bude ještě hodně hovořit, protože jsem jedním z těch, kdo se tím velmi zabýval a měl jsem vůči němu určité výhrady, k tomu, jak je provozován. Takže myslím, že se o něm určitě ještě budeme bavit.

Nicméně tam je důležitá jedna věc. Dnes v registru smluv, v tom zákoně je legisvakanční lhůta, která říká, že vlastně plně naplněn bude od 1. 7. příštího roku. A já mám trošku problém v tom, že někteří kolegové ve vedení státem řízených organizací to pojali tak, že tam vylévají všechna data bez ladu a skladu. Kdežto ono to má předpis. V podstatě to má vypadat tak, že když něco objednáte, musíte si nechat potvrdit objednávku od dodavatele, následně zveřejníte, po zveřejnění... pardon, následně vyplníte celý ten formulář, který je předepsaný pro zveřejnění, zveřejníte. Spousta kolegů to tam - pardon - lije bez ladu a skladu. Nedá se v tom orientovat. Upřímně řečeno, ono to není ani tak možná dneska o objemu smluv, ale o té kvalitě. Jak to tam dneska nalité je. Takže já si myslím, že dneska není tak důležité to, kdo kolik má zveřejněno, ale spíš v jaké kvalitě a jestli se ten objem samozřejmě zvyšuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP