(16.20 hodin)

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane ministře, konkrétní problém z mého regionu mi poslouží k obecnému dotazu. V Krásné Lípě se nachází jediná mimoněmecká stavba slavného císařského architekta Raschdorffa, mimo jiné autora berlínské katedrály či hrobky Fridricha III., a sice hrobka významného krásnolipského průmyslníka Carla Dittricha. Tato unikátní, dokonce vytápěná hrobka s nevšední výzdobou chátrá. Město se ale nemůže pustit do rozsáhlejších rekonstrukcí, neboť mu patří pouze pozemek a vlastníkem hrobky je stát. Národní památkový ústav je přesvědčen, že by oprava byla rychlejší, pokud by hrobka patřila městu, neboť pak by bylo snadnější získat dotace na celkovou rekonstrukci z programu na záchranu architektonického dědictví.

Pane ministře, máte nějaké systémové řešení pro podobné případy s kombinovanými vlastnickými právy u památek? Jak v takových případech postupujete? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Holečkovi. Pan ministr kultury má svých pět minut. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, Dittrichova hrobka v Krásné Lípě byla dne 21. června 2007 prohlášena Ministerstvem kultury za kulturní památku. Dittrichova hrobka je jediná stavba, kterou slavný císařský architekt Julius Carl Raschdorff postavil za hranicemi Německa. Je jeho vrcholným dílem. Výzdoba je pak vrcholným dílem krásnolipského rodáka malíře Augusta Frinda.

Dittrichova hrobka se nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Dle dostupných veřejných zdrojů je však problémem určení vlastnictví hrobky. Problémem se dlouhodobě zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem věci může být nejen město Krásná Lípa nebo český stát, ale zkoumala se i možnost, že hrobka je majetkem dědiců firmy Alfreda Dittricha. Město Krásná Lípa, i přestože se necítí být vlastníkem věci, podniká dílčí kroky alespoň k zakonzervování stavebně technického stavu, za což je třeba poděkovat.

Ministerstvo kultury je připraveno podpořit obnovu památkových hodnot Dittrichovy hrobky v rámci některého ze svých památkových programů, případně mohou být hledány mimořádné zdroje financování její obnovy. Základním předpokladem pro zachování této památky je však vyjasnění majetkových vztahů k tomuto objektu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana poslance, jestli má doplňující otázku. Ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Holeček: Ne otázku. Možná taková upozornění, právě aby se tak dlouho nevyjasňovala majetková práva, dokud nám ta hrobka nespadne na hlavu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji. Této poznámce samozřejmě rozumím. Je to naším společným zájmem. Já bych jenom uvedl, že dotační tituly na obnovu kulturních památek neřeší přímo, kdo je jejich vlastníkem. Nicméně vyjasnění majetkoprávních vztahů k tomuto objektu bohužel v celé věci jistou roli hraje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. I odpověď byla zkrácená a můžeme tedy pokračovat další interpelací pana kolegy Antonína Sedi na nepřítomného ministra dopravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podle sdělovacích prostředků skončil na postu vedoucího odboru údržby dálnic Miloš Štěpán. Pouze připomínám, že pod něj spadala všechna střediska správy a údržby dálnic, přes která ročně proteče více než miliarda korun. Důvodem pro jeho odvolání bylo preferování zakázek na správu a údržbu spřízněným firmám. Údajně se zakázky rozdělovaly mezi několik vyvolených firem, aniž by se oficiálně porušoval zákon. Sdělovací prostředky dokonce zveřejnily seznam firem, které se na zakázkách podílely. Hodnota podlimitních zakázek, které zadávalo Ředitelství silnic a dálnic od září 2015 do srpna 2016, přesáhla 3,5 mld. korun.

Pane ministře, již v minulosti se prošetřovaly podlimitní zakázky zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic, a proto ředitelství změnilo pravidla, aby se muselo oslovovat nejméně pět firem, ale údaje ukazují, že střediska správy a údržby dálnic tato pravidla nedodržují. Chci se zeptat, jak to tedy bylo s vedoucím Štěpánem a zda informace ze sdělovacích prostředků jsou pravdivé. Za druhé, jaká konkrétní opatření jste jako ministr dopravy přijal, aby se výběrová řízení stala transparentnějšími a pro daňového poplatníka efektivnějšími.

Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Odpověď dojde do třiceti dnů.

Nyní je na řadě paní poslankyně Jana Hnyková s interpelací na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, včera se zde schválil rozpočet na rok 2017 a tak jako jsem interpelovala pana předsedu vlády, interpeluji i vás.

Podala jsem pozměňující návrh na navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách a i vy jste hlasoval proti mému pozměňujícímu návrhu, aby byly navýšeny platy zaměstnanců o 6 % od Nového roku. Musím vám připomenout tak jako i panu předsedovi vlády, že vývoj skladby uživatelů v pobytových službách se za poslední roky výrazně zhoršil a změnil a jsou přijímáni pouze lidé se stupněm 3 a 4. To je spojeno s velikou péčí, ale platy pracovníků zůstaly na velmi nízké úrovni.

Znovu vám musím připomenout, že průměrný plat v roce 2015 činil pracovníkům v sociálních službách pouze 18 136 korun a průměrný plat v přímé péči, to znamená tam, kde se ti lidé přímo starají o postižené a seniory, pouze 17 952 korun, to znamená oproti průměrné mzdě je to rozdíl o 8 515 korun.

Žádám vás o řešení této situace. Žádám vás také o to, jak se k tomu jako první místopředseda této vlády postavíte, co v této oblasti uděláte v nejbližší době pro zaměstnance v sociálních službách. Nechci, aby došlo ke zhoršení kvality péče v sociálních službách, a myslím, že není záležitostí této vlády, aby se ta péče zhoršovala. Apeluji na to, aby se platy zaměstnanců v sociálních službách zvýšily. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové i za dodržení času. K té otázce odpověď zase dojde do třiceti dnů.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomnou a omluvenou paní ministryni školství. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, vláda schválila před týdnem nový program s názvem Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, který je zacílen na realizaci jmenovitě určených projektů. Konkrétně by měly být posíleny výukové kapacity v obcích Rudná u Prahy, Jesenice, Psáry, Čelákovice, Říčany, Ondřejov, Úvaly a území svazku obcí Jenštejn, Podolánka a Přezletice. Z pražských městských částí by měly být podpořeny projekty v Praze 5 Řeporyjích a Praze 18 Čakovicích.

Moje otázka zní, jaký je vztah tohoto programu a dotačního programu, který jsme prosadili s kolegy v roce 2013 a který běží na Ministerstvu financí. Cíl má v zásadě podobný - zvýšit kapacitu škol v okolí velkých měst. Znamená nový dotační program ohrožení starého dotačního programu? Jak dlouho poběží tyto programy vedle sebe? Využije Ministerstvo financí výsledky vaší analýzy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní Věře Kovářové. Nyní se budeme zabývat další interpelací, a to interpelací pana poslance Ludvíka Hovorky na nepřítomného ministra dopravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vy jste mi odpověděl na moji interpelaci ve věci odpovědnosti osob na dálnici D8, konkrétně za sesuv u Dobkoviček. Řekl jste, že v podstatě vám není známo, že by byly některé konkrétní osoby, že by stavební dozor pochybil, stejně jako že nemáte žádné podklady o tom, že by upozornění ze strany geotechniků podílejících se na výstavbě nebyla v potřebném rozsahu respektována. Ke zkoumání a odhalení viníků jste uvedl, že jedinou analýzou, kterou máte k dispozici, je analýza Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, a to je všechno. To jsou jenom technické věci, které se týkají procesů, které se odehrávaly v podloží. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP