Stenografický zápis 56. schůze, 6. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


288. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Marek Černoch
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Jiří Holeček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Klán
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Věra Kovářová


220. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Ivan Gabal
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Jana Černochová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Jana Černochová


221. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015) /sněmovní tisk 1013/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Jana Černochová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán


220. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005) /sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


222. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015) /sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Pavel Plzák


215. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016 /sněmovní tisk 988/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Matěj Fichtner


227. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kubánskou republikou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 12. prosince 2016 /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Holík


219. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - prvé čtení

Poslanec Matěj Fichtner
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


289. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Markéta Wernerová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Markéta Wernerová
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Antonín Seďa
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Marek Černoch
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Marek Černoch
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Karel Šidlo
Předseda PSP Jan Hamáček
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Kristýna Zelienková
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Štětina
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Kristýna Zelienková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Kristýna Zelienková
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Antonín Seďa
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Štětina
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání ukončeno v 17.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP