(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Jestliže se nikdo nehlásím, rozpravu končím a ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nejprve přečtu omluvu. Pan poslanec František Vácha se omlouvá dnes mezi 10.30 a 13. hodinou z pracovních důvodů.

A nyní poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělila stanovisko garančního výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo a dovolte mi, abych vás seznámila s procedurou hlasování, tak jak byla schválena výborem pro sociální politiku dne 9. března 2017.

Návrhy legislativně technických úprav nebyly ve třetím čtení načteny. Tedy budeme hlasovat A1, které je totožné s B1 a F2, A4, které je totožné s B6 (a) F4, A6 totožné s B7 a F5, A7, které je totožné s B8 a F6, A8, které je totožné s B9, F7 a F8, a K9. To bude hlasování společné.

Pak bychom měli hlasovat o K10. Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné A10 a H5, které je totožné s K8. Nebude-li přijato, budeme hlasovat o H5, které je totožné s K8. Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné A10. Nebude-li přijato, budeme hlasovat o A10.

Dále budeme hlasovat o A2, které je totožné s B2 a F1. Dále A3, které je totožné s B4 a F3. Dalším hlasováním bude A5, následně A9. B3a až B3d, které je totožné s J. B5a, B5b, které je totožné s I1a, I1b. Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné G1, G2a a G2b. Nebude-li přijato, budeme hlasovat o G1, G2a a G2b. Následně budeme hlasovat o bodu C. Dále D1 a D2. Dalším hlasováním bod E. Šestnáctým bodem F9 bod 1. F9 bod 2. Bude-li přijat, bude nehlasovatelný bod I2 bod 2 a 3. Nebude-li přijat, budeme hlasovat o bodu I2 bod 2 a 3. Dále I2 bod 1. Dalším hlasováním dvacet bude H1 až H4. Dále K1. Dalším K2. K3 až K6. Dalším K7. A pak budeme hlasovat o návrhu jako celku.

Je to docela složité hlasování. Já vám před každým hlasováním řeknu, čeho se hlasování týká.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: V to pevně doufáme. Děkuji paní zpravodajce. Ptám se, kdo má jakoukoliv připomínku či jiný návrh procedury. Není tomu tak, takže budeme hlasovat o návrhu procedury. Nejprve vás ale všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. A budeme hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesla paní zpravodajka.

 

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 312, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 161, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Přistoupíme k prvnímu hlasování, kdy budeme hlasovat společně o A1, A4, A6, A7, A8 -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já s omlouvám, ještě tady mám návrh legislativně technických úprav.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Pardon. Legislativně technické úpravy nebyly ve třetím čtení předneseny a načteny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, pardon.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Budeme tedy hlasovat společně, opakuji, o bodu A1, A4, A6, A7, A8 a K9 a jedná se o rozhodné období pro nárok na přídavek na dítě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru? (Doporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování A1, A4, A6, A7, A8 a K9. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 313, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 168, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodu K10, u kterého se jedná o účinnost, kde se navrhuje účinnost dělená. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o K10. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 314, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 170, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vzhledem k tomu, že tento bod byl přijat, je nehlasovatelné A10 a H5. Přistoupíme tedy k hlasování bodu A2, který se týká příspěvku na bydlení. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 315, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 170, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o bodu A3, který je totožný s B4 a F3, a jedná se o protisouběhové pravidlo u rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří již za nejmladší dítě v rodině čerpali dávku obdobnou v jiném státě. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o A3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 316, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 170, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dále budeme hlasovat o bodu A5, kde se jedná o legislativně technické zpřesnění. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučuje.)

Zahájil jsem hlasování o A5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 317, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 169, proti žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP