(11.20 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní budeme hlasovat o bodě F5, což je také pozměňující návrh paní poslankyně Pekarové Adamové a týká se § 60a, vkládá § 60b, což je kauce 500 tisíc korun, a celý tento navržený bod se ruší. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování o F5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 344, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro 59, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu G1, což je pozměňující návrh pana poslance Klučky. Stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučující.)

Zahájil jsem hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 345, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A jako předposlední budeme hlasovat také o pozměňujícím návrhu pana poslance Klučky, bod G2 až G5, a stanovisko je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní ministryně? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování o G2 až G5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 346, přihlášeno je 172 poslankyň a poslanců, pro 129, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak prosím?

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládní návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 911, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko garančního výboru? (Zpravodajka: Zde se nepřijímá stanovisko.) Paní ministryně? (Doporučující.)

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 347, přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 34. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce za vzornou spolupráci i paní ministryni.

 

Dalším bodem dnešního jednání je bod

238.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 912/ - třetí čtení

Paní ministryně zaujme místo u stolku zpravodajů a též zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku pan poslanec Jaroslav Zavadil. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 912/2, který vám byl doručen 6. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 912/3.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní navrhovatelka má zájem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Poslankyně a poslanci, ráda bych jenom připomněla, že účelem tohoto zákona je odstranit dosud neomezené zvyšování důchodového věku a nejvyšší důchodový věk stanovit pevnou hranicí a navrhuje se zde 65 let. Zároveň ten návrh předpokládá přezkoumávání důchodového věku v pravidelných pětiletých intervalech na základě zprávy předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí vládě.

Chtěla bych uvést, že zde jsou předloženy celkem tři pozměňovací návrhy a že ke všem je kladné stanovisko a jsou poměrně zásadní, zejména způsob změny valorizace důchodů, protože je to taková změna, která je ve prospěch všech našich seniorů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dnes do třetice k dalšímu sociálnímu návrhu, který tady máme k řešení. A opět tady máme last minute pozměňovací návrh těsně před volbami, hezký balíček. (Námitka z pléna.) Dá se tomu tak říkat, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Je to bohužel tak, že co návrh, to pozměňovací návrh, který se snaží situace, které by měly být jednoznačně v připomínkovém řízení, protože jsou s velkými rozpočtovými dopady, ať už to byly přídavky na děti, nebo třeba zvyšování dlouhodobé nemocenské, tak teď tady máme zvyšování valorizací důchodů.

Myslím si, že to je vrcholně nezodpovědný přístup. Samozřejmě, že tady pan předseda Sklenák bude opět tvrdit, že to není před volbami žádná snaha o jakési balíčky nebo dárečky pro voliče. Bude tvrdit, že dlouhodobě vláda tady zvyšuje důchody. Je to pravda, že se zvyšují dlouhodobě. Na druhou stranu valorizační mechanismus, tak jak jej tady předkládá pozměňovacím návrhem, je zásadní změna, která bude mít určitě velký dopad do rozpočtu, a to nejenom na příští rok, ale opravdu na další léta. A my tady děláme takovouto zásadní změnu pozměňovacím návrhem. Tak už jenom to samo o sobě ukazuje, že buď ve vládě není shoda na takto zásadních věcech a musíte to řešit pozměňovacími návrhy, anebo působíte chaoticky, nepracujete dostatečně kvalitně, protože jste nebyli za tři a půl roku, co jste ve vládě, schopni takovouto změnu připravit klasickým způsobem tak, aby na tom pracovala ministerstva, a tak, aby na to následně muselo proběhnout připomínkové řízení a mohli se k tomu všichni vyjádřit, včetně třeba Ministerstva financí, protože tam ty dopady do rozpočtu budou.

Samozřejmě že pravicová opozice, která bude proti takovému opatření z principiálních důvodů hlasovat, bude osočována z toho, že nechce přidávat důchodcům. Že jsou to ti zlí, kteří tady nemyslí na seniory. Ale my tady myslíme, prosím pěkně, nejenom na ty současné, ale i na ty budoucí. Na ty, kteří teď teprve pracují nebo jsou tedy v produktivním věku a do důchodu teprve půjdou. Protože na jejich důchody zřejmě nakonec peníze nebudou.

Důchodovou reformu, už tady opakuji sama sebe vlastně také několikrát, ale nemohu než nezmínit, jste bez náhrady zrušili. Udělali jste pár kosmetických změn tzv. třetího pilíře, toho doplňkového spoření penzijního připojištění. To jste tam pár změn udělali. Ano, nově si lidé mohou spořit i pro své děti, je to výhodné pro asi tak pár jednotek procent populace - a ten zbytek nic. Co pro něj máte? Takže tohle ano, to jste prosadili. Budete tvrdit, jak jste udělali ten třetí pilíř atraktivní natolik, že teď všichni si budou dobrovolně v něm spořit. A že ten státní, první pilíř to všechno pěkně utáhne.

Není tomu tak. Demografický vývoj je neúprosný. Víme všichni, jak to vypadá v tomto směru. Vyhlídky jsou velmi bledé. Rozhodně ne růžové. A z hlediska vašeho volebního období, a je to zodpovědnost celé vlády, tady nebyla přijata jednoznačně opatření, která by byla schopna zaručit, že budeme mít udržitelný penzijní systém.

Takže neustále jenom tu po dvanácti stovkách, tu dalším nařízením vlády zvýšení důchodů. Jenom zvyšujeme důchody současným důchodcům. Vím, že to je určité populární. Na druhou stranu je potřeba říkat i ty nepopulární věci. Kde na to vezmeme? Zda jsme schopni to dodržet a financovat i v dalších letech, kdy vy už u vlády třeba nebudete, ale dáváte tím vlastně dalším vládám jednoznačný závazek a ony to budou muset nějakým způsobem ufinancovat, anebo budou muset přistoupit k nepopulárním opatřením, že budou zase vracet ten systém zpátky a budou valorizaci řešit jiným způsobem a budou za ty zlé, kteří těm lidem berou. Takže tohle děláte pozměňovacím návrhem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP