(11.40 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Pak jednoduše matematicky buď posuneme věk odchodu do důchodu na základě všech demografických ukazatelů, které budou průběžně k dispozici a mohou a musí se vyhodnocovat průběžně každoročně, klidně i častěji, to je jedno. Nejlépe na tom najít shodu napříč politickým spektrem, jiná cesta není. Matematicky pak je ještě další věc, která je politicky nepřijatelná, a to je při hladině odchodu do důchodu ve věku 65 let tedy začít důchody snižovat. Třetí možnost je nalezení zlatého pokladu nebo nějakých ropných rezerv. Matematicky to jinak nejde.

Naše vláda se zodpovědně snažila přistoupit a podívat se pravdě do očí, a proto musela přistoupit také k důchodovým reformám. Ony totiž byly dvě. Takzvaná malá důchodová reforma musela reagovat na rozhodnutí Ústavního soudu, který rozhodl, že došlo k popření principu zásluhovosti u vysokopříjmových lidí, a bylo potřeba přepočítat důchody tak, aby byl kromě principu solidarity, který je samozřejmě správný v naší společnosti, zohledněn také řádně princip zásluhovosti. Při té příležitosti byla vytvořena tabulka, která samozřejmě není příjemná a která nám ukazuje, když chceme zachovat určitou výši důchodů, jakým způsobem se tedy má nebo nemá prodlužovat věk odchodu do důchodu. Anebo je to návrh pojďme si sednout ke stolu napříč politickým spektrem, vezměme v úvahu všechny ukazatele, které hrají roli v tomto důchodovém systému, a bavme se o reformě, která byla nějakým způsobem prohlasována a uvedena v život, a to byla takzvaná velká důchodová reforma, která umožnila snížení sociálních odvodů, což jsou vedlejší náklady práce, které jsou u nás velmi vysoké, a stejně jsou odváděny jako povinné, a možnost šetření, spoření těchto sociálních odvodů na individuální účty jednotlivých pracujících. Současná vláda tuto důchodovou reformu zrušila bez náhrady a neřekla, čím ji chce nahradit.

Pokud se podíváme na demografický vývoj a situaci důchodového účtu, tak opravdu i v dnešní době, kdy samozřejmě deficit důchodového účtu je poměrně příznivější - ale je tam - než v dobách, kdy máme nižší příjmy do státního rozpočtu, a tedy i nižší odvody, přestože tato vláda zvyšovala minimální mzdu a odvody si tímto způsobem vlastně navyšuje, tak i při číselné řadě do budoucnosti zjišťujeme, že se může stát, že nejenom deficit důchodového účtu bude takový, jaký je teď, ale bohužel vzhledem k započítání demografické krize bude spíše vyšší. Pak se asi budou muset příští politické reprezentace shodnout, pokud nebudou chtít řešit důchodovou reformu, že budou ze státního rozpočtu sanovat tento důchodový účet a budou se muset shodnout na tom, jestli peníze získají například z peněz na obranu státu, školství, zdravotnictví nebo z jiných zdrojů.

Proto je celkem úsměvný pozměňovací návrh C1 a C2, který zakazuje využití rezerv na důchodovém účtu pro státní rozpočet, když tento je i v číselné řadě do daleké, až nedohlédnutelné budoucnosti takový, že ze státního rozpočtu sanujeme důchodový účet. To je komentář k pozměňovacím návrhům C1 a C2.

Pokud jde o pozměňovací návrhy A1 a A2, které mění pozměňovacím návrhem valorizační mechanismus, a to z úrovně vazby na průměrnou mzdu z jedné třetiny na jednu polovinu růstu průměrné mzdy, tak jistě, my všichni chceme, aby důchodci měli řádnou životní úroveň a také podíl na bohatnutí společnosti, ale tímto pozměňovacím návrhem neříkáme, že zvyšujeme podíl na bohatnutí společnosti, protože tímto říkáme, že ubíráme těm, kteří pracují, nebo nerespektujeme úroveň těchto průměrných mezd, ale vůbec neřešíme bohatnutí společnosti. A bohatnutí společnosti, a tím i zvyšování důchodů se může dít pouze tím, že budeme podporovat výrobu se zvýšenou přidanou hodnotou, a tím nám potom bude stačit i valorizační mechanismus třeba na té jedné třetině, ve vazbě na jednu třetinu průměrné mzdy, protože bude bohatnout celá společnost. Pokud si toto neřekneme, tak postupně bude celá společnost chudnout. To je totiž ta pravda, které je potřeba podívat se do očí.

Pokud se vrátím k samotnému návrhu této novely, tedy zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, jak jsem již řekla, bohužel vůbec nic neřeší. Pozměňovací návrh pod písmenem B pana kolegy Opálky tam ovšem vkládá možnost přepočítání ne až za pět let, ale na tři roky, je to samozřejmě příznivější než ponechání pětileté lhůty vypočítání demografického vývoje.

Dámy a pánové, důchodová reforma a důchodové systémy jsou velmi složitá a velmi důležitá součást politiky. A bylo by opravdu záhodno, kdyby politická reprezentace napříč politickým spektrem našla shodu na tom, jaké důchody budou mít nadcházející a budoucí generace našich dětí i těch dalších generací. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy ještě s přednostním právem je pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji vám, pane místopředsedo. Jenom snad malou reakci na předřečníky. Víte, důchodová reforma, a nechci tady dělat školení, protože jsme zabloudili do důchodové reformy a jsme u něčeho jiného, se přece nedělá každé čtyři roky. Úkolem téhle vlády mělo být, a já si myslím, že se to podařilo, zastabilizovat první pilíř. To je první poznámka - zastabilizovat první pilíř. To, že se zrušil druhý, o tom tady už bylo namluveno hodně, k tomu se nechci vracet. Nastartování a zrekonstruování třetího pilíře, byť to není to, co bychom asi potřebovali teď momentálně, to nikdo nepopírá, ale to se také podařilo. Takže jestliže není důchodová reforma, a není možné ji měnit každé čtyři roky, tak teď je potřeba, abychom dál na důchodové reformě v uvozovkách pracovali, ať už na třetím pilíři, je potřeba se bavit o povinnosti, nepovinnosti, ale není možné si myslet, že se dá udělat všechno během jednoho volebního období. A to si myslím, že je to, o čem jsem chtěl tady hovořit. Nevracím se teď k důchodovému pojištění, k tomu se vrátím později.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj přinutil k reakci dámy - nejprve paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová, po ní paní poslankyně Jitka Chalánková s faktickými poznámkami. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Když jsem viděla pana zpravodaje se zvedat, tak jsem měla naději, že mi třeba odpoví na ten dotaz. Nestalo se tak. Znovu se ptám, jestli by mi mohl osvětlit, jak to je, proč musí takováto změna být podávána pozměňovacím návrhem, proč nemohla projít připomínkovým řízením.

K tomu, co teď říkal. Prostřednictvím předsedajícího pane zpravodaji, to přece nemůžete myslet vážně, že jste na té reformě začali pracovat. To jsem něco nezaznamenala. Já se o tuto problematiku docela zajímám, ale musím říci, že důchodová komise ani nemá zadání, aby na důchodové reformě pracovala. To, co se teď děje, nemůžete přece ani vy nazývat reformou. To byste tady lhali sami sobě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Jitka Chalánková a její faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Zlatá slova, vážený pane kolego, předsedo sociálního výboru. Máte pravdu, že důchodová reforma se určitě nedá předkládat někdy během krátkého období čtyř let. Zazněla tady slova, že došlo k zastabilizování prvního pilíře. Mě by zajímalo čím. Zastabilizování tím, že neděláme nic, si myslím, že nějaká zvláštní zásluha není. A to, že zastabilizování důchodového systému se může odehrát až za dvacet let, to je přesně ono. Tady je potřeba se shodnout na tom, jak budou tyto důchodové systémy stabilní za dvacet let! Proto hovořím o dalších generacích, protože pokud teď snížíme odvody na sociální pojištění, tak to jistě nese nějaké náklady a s tím vláda počítala, ta naše, a proto také byly zvýšeny hladiny daně z přidané hodnoty, protože to znamenalo, že se na osudu dalších generací shodnou všichni občané, kteří platí daň z přidané hodnoty, a tento polštář byl právě určen na sanaci důchodového účtu. Vy jste vlastně důchodovou reformu zrušili, to znamená, už nedochází k přesměrování úspor na účty jednotlivých střadatelů, ale přesto jste nesnížili úroveň hladiny daně z přidané hodnoty, takže ty příjmy tam stále jsou a reforma se nekoná. A k tomu zastabilizování by samozřejmě došlo až za těch dvacet let, protože tam by došlo k přepočítání státního důchodu a toho naspořeného balíku a až za dvacet let by došlo k zastabilizování. Pokud se společnost nechce dohodnout, nedohodne se. To je svobodná volba.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Dolejš, po něm s přednostním právem pan premiér. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP