(12.30 hodin)
(pokračuje Vilímec)

V minulých volebních obdobích nepřipadalo v úvahu, že by při jednání o důchodových zákonech nebyl přítomen ministr financí, když jde o tak důležité věci. Tady bych ohledně valorizace skutečně doporučoval daleko odpovědnější debatu. Každá taková změna může vypadat na první pohled zajímavě, ale ten valorizační vzorec musí být udržitelný, a to nejen v době, kdy se takzvaně ekonomice daří, a musí být z mého pohledu provázán na celkovou výkonnost ekonomiky. Možná těch 50 % je málo, možná by bylo lépe, kdyby byly dvě třetiny. Docela bych rád znal stanovisko ministra financí.

Pokud se týká změny zákona o rozpočtových pravidlech, kterou načetl pan poslanec Sklenák až ve druhém čtení, tak to je samozřejmě klasický přílepek. A já si nedokážu představit, kdybych byl v pozici pana ministra financí, to nikdy asi nebudu, že nějaký poslanec, byť předseda klubu významné politické strany, zasahuje tak významně do gesce, kterou má Ministerstvo financí. Podává tak významný návrh zákona o rozpočtových pravidlech. A opět stanovisko ministra financí neznáme, pouze se ho dočítám někde v médiích. A skutečně by bylo možná vhodné, pane předsedo vlády prostřednictvím pana předsedajícího, kdybyste zajistil v těchto věcech účast pana ministra financí. Protože to je přece základním vodítkem pro každého poslance, jestli například takovou změnu, takovou úpravu rozpočtových pravidel máme podpořit, anebo podpořit nemáme.

My skutečně nebudeme hlasovat pro tento zákon jako celek, který v zásadě nic podstatného v důchodech neřeší a podle mého názoru naopak mnohé problémy do budoucna jen způsobuje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Přečtu zrušení omluvy. Pan poslanec Grospič ruší svou omluvu z dopoledního jednání, dostavil se na jednání Poslanecké sněmovny.

Jako další vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Budu mít jenom pár dotazů prostřednictvím předsedajícího. Já tady zmíním pár čísel, protože několik čísel už tady během dneška zaznělo. Díval jsem se na to, jak se vyvíjejí výdaje na penze za nějakou časovou řadu. Když se podíváme na rok 2000, tak jsme na důchody vydali 181 miliard korun. Když se podíváme na rok 2010, tak už je to 338 miliard korun. V roce 2015 to bylo 385 miliard korun. Bez nějakých dramatických zásahů vlády je ten trend neúprosný. A je zřejmé, že podobnými dílčími pozměňovacími návrhy tomu trendu nepomůžeme, ale naopak ho prohloubíme.

Chci se zeptat, co s tím budeme dělat. Protože je zřejmé, že demografický trend je neúprosný a ta čísla se dále budou zhoršovat a výdaje na penze budou ubírat více a více prostředků ze státního rozpočtu. Může se stát, že jednání o rozpočtu bude v budoucnu naprosto zbytečné, protože mandatorní výdaje budou tvořit drtivou část toho rozpočtu a Poslanecká sněmovna, respektive ministr financí nebude mít cokoliv přerozdělovat. Chci se zeptat, jakým způsobem ten trend chce vláda řešit. (V sále je trvalý silný hluk.)

Doufal jsem, že když vznikla Potůčkova reforma, Potůčkova komise, která se měla zabývat tématem penzí, očekával jsem, že to nebude pouze pro alibi toho, že se zruší penzijní reforma předchozí vlády, se kterou jste nemuseli souhlasit, která jistě nebyla dokonalá, nicméně očekával jsem, že za ty čtyři roky přijde současná vláda alespoň s návrhem nějaké penzijní reformy, se kterou bychom třeba nemuseli souhlasit. Mohli bychom k ní být stejně kritičtí a stejně tvrdí, jako jste byli vy k penzijní reformě, kterou provedla předchozí vláda. Nicméně Potůčkova komise neudělala vůbec nic, než že -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale míra hluku v sále je velmi vysoká. Jestli máte nějaké téma, které chcete řešit, požádám vás, abyste šli do předsálí, požádám vás o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Čili Potůčkova komise posloužila pouze jako alibi k tomu, aby se zrušila předchozí penzijní reforma, a nepřišla ani s náznakem toho, jak ten trend, o kterém jsem tady hovořil v číslech, řešit.

Ono je hrozně hezké pár měsíců před volbami té či oné skupině přidat peníze. Vůbec nezpochybňuji to, že senioři jsou skupina, které bychom přidávat měli. Ale je potřeba také říct to B, je potřeba říct, kde na to budeme brát. A nejenom za rok, za dva, za tři, ale kde na to budeme brát za 10 let, za 20 let, za 30 let. A pokud budou v této Sněmovně přibývat pouze návrhy tohoto charakteru, čili dílčí, které neřeší jakýkoliv systémový prvek důchodového systému, tak prostě dojdeme k tomu, že vláda nebude mít peníze na to vyplácet důchody mladším generacím, a aniž by cokoli udělala, tak vlastně přispěje k tomu, že bude existovat rovný důchod pro všechny a na většinu výdajů spojených s neaktivní částí života si dnešní mladší generace budou zkrátka muset naspořit sami. Anebo přiznejte, že s žádnou reformou nepočítáte, že chcete tento trend dále prohlubovat, ale pak nám řekněte, kde na to chcete vzít.

A ptám se pana premiéra prostřednictvím pana předsedajícího, jestli bude zvyšovat povinné odvody ze mzdy, které jsou v ČR jedny z nejvyšších. V rámci OECD i v rámci EU máme jedny z nejvyšších odvodů z práce, což samozřejmě pro český trh práce není dobrou zprávou. Anebo jestli chcete zvyšovat daně, protože v jedné chvíli se předseda důchodové komise pan profesor Potůček přeřekl, nebo možná nedával dost velký pozor, ale přiznal, že u nás jsou majetkové daně nižší, než je průměr OECD, a že je to ta cesta, v rámci které lze získat dodatečné výdaje na důchody. Tak nám to řekněte férově, že penzijní reformu nechcete dělat, že chcete zvyšovat daně, a řekněte nám, jestli to budou daně majetkové, nebo jestli budete zvyšovat dál už tak vysoké odvody, které zatěžují naši práci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky. Nejprve vystoupí pan poslanec Svoboda, připraví se paní poslankyně Pekarová. (Hovor mimo mikrofon.) Dobrá, pan poslanec Svoboda ruší svou přihlášku. Paní poslankyně Pekarová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já vím, že ta diskuse byla velmi dlouhá, ale odpovědi na svůj dotaz jsem se stále nedočkala, paní ministryně se statečně promlčela celou diskusí. A pan zpravodaj, byť jsem ho oslovovala přímo, vůbec nereagoval na můj dotaz. Tak já se ještě jednou o to pokusím a poprosím, velice pěkně prosím prostřednictvím pana předsedajícího. Můžeme dostat odpovědi na dotazy, které jsme tady vznesli, nebo to necháte tak, že vás nezajímají názory ostatních a je vám to jedno? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní eviduji přihlášku s přednostním právem, pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak zkusme trošku zrekapitulovat toto volební období, a co tato vládní koalice udělala v oblasti důchodů. Založila si komisi na zrušení druhého pilíře, tam si to prohlasovala ve spolupráci se stranou KSČM a to je vlastně všechno. Pak se drží svých osvědčených receptů a toho okřídleného "zdroje jsou". My jsme jako konstruktivní opozice, a pan zpravodaj si na to určitě vzpomene, když se poprvé projednával zákon o mimořádném zvýšení důchodů, tak jsme uznali, že valorizační vzorec si zaslouží jistou korekci, a vyzývali jsme vládní koalici k tomu, abychom vedli odbornou debatu, jak změnit valorizační vzorec, aby mimo jiné lépe reagoval na vývoj ekonomiky. Je přece úplně jiná situace v okamžiku, kdy ekonomika několik let po sobě roste, a je úplně jiná situace v okamžiku, kdy ekonomika bude stagnovat nebo bude v propadu. A ten okamžik, přestože si to nikdo z nás nepřeje, prostě jednou přijde. To jsou zákony ekonomiky a ty fungují i navzdory České straně sociálně demokratické. Oni se tváří, že ty zákony prostě nefungují a že to bude tak, jak si oni představují a jak slibují voličům.

Musím říct, že vládní koalice, a tento resort má na starosti Česká strana sociálně demokratická, promarnila šanci vést debatu. Možná bychom se neshodli. Nejsem schopen v této chvíli odhadnout výsledky jednání, které vůbec neproběhlo. Ale vy jste tím pohrdli, takhle jste to odhodili a žádnou debatu jste s námi nevedli. Až teď jste přišli s pozměňovacím návrhem, který má tu debatu nahradit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP