(13.00 hodin)
(pokračuje Chalánková)

Ještě bych chtěla upozornit, že díky tomu, že by došlo k tomuto přesměrování odvodů, by se řešila jistým způsobem i lépe zásluhovost a na druhou stranu by se tímto daly řešit také spravedlivěji důchody pro osoby samostatně výdělečně činné. Zde se vždy tyto osoby napadají z toho, že si nedostatečně odvádějí na své důchodové zabezpečení. Na druhou stranu je třeba si říci, že podstata toho, že mají nedůstojné důchody, tkví především v nesprávném výpočtu těchto důchodů jako takových. To je další dluh, který by se měl vzhledem k osobám samostatně výdělečně činným řešit.

Takže těch problémů je hodně. A to, že budeme strkat hlavu do písku a nebudeme v tomto volebním období, jak se bohužel stalo, dělat nic, a to je mi velice líto vzhledem k této vládě, ještě neznamená, že opravdu všichni nemáme dělat nic.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. V tento moment nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Chci se zeptat paní navrhovatelky nebo pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že z hlediska toho, abych popisoval pozměňovací návrhy, jste mi ulehčili velmi situaci, protože tady byly všechny popsány tak, že není potřeba, abych se jimi znovu zabýval.

Snad jenom jednu odpověď na pozměňovací návrhy A1 a A2, které znamenají změnu toho systému. No tak nebylo to ve vládním návrhu, navrhli jsme to my. Tečka. To je moje odpověď. Ta otázka měla být směrována někam jinam.

A teď se budu zabývat usnesením výboru pro sociální politiku, který proběhl 9. března 2017 a který probral všechny návrhy. Teď vám řeknu, jakým způsobem se s nimi vyrovnal. Jestli můžu, pane předsedo...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejprve představte proceduru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Takže procedura by byla taková. Za prvé. Návrhy legislativně technických úprav podle § 95 přednesené ve třetím čtení nebyly.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nebyly načteny, tzn. nemáme legislativně technické úpravy. Dobře.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Za druhé by se hlasovalo o návrhu A1 a A2, což jsou návrhy, které se týkají valorizačního mechanismu. Lze je hlasovat společně. Ale také je lze hlasovat odděleně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nelze. Vy prosím představte proceduru.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Tak já představuji společně. To je druhá poznámka. Za třetí, kolega Opálka, to je ten bod B, to je ta třetí záležitost, bylo to tady vysvětleno poměrně dost podrobně. A čtvrtý bod hlasování je C1 a C2, což jsou návrhy pana poslance Sklenáka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také společně?

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Společně. A poslední je hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Představil jste proceduru. Já se táži, zda má někdo návrh na změnu procedury. Návrh nevidím.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem procedury, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 145, proti nikdo. S procedurou byl vysloven souhlas.

 

Požádám vás, abyste nyní přednášel jednotlivé body a říkal k nim stanoviska garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji. Druhé hlasování budou body A1 a A2. Stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Garančního výboru. Prosím, paní ministryně? (Doporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti 1. Tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Další hlasování je o bodu B. Doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru doporučující. Paní ministryně? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 127, proti nikdo. S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Předposlední hlasování body C1 a C2. Výbor nezaujal žádné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko, paní ministryně? (Doporučující.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 352, přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti 26. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Jestli mám dobře své poznámky, prošli jsme všechny pozměňující návrhy a nyní bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. (Zpravodaj souhlasí.)

 

Přečtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 912, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 353, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 121, proti 17. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím třetí čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám.

Přerušuji jednání schůze do 14.30 hodin a žádám členy organizačního výboru, aby se za pět minut sešli k jednání organizačního výboru. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP