(15.10 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Já budu vystupovat k tomu zákonu dneska již naposled, ale chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět paní kolegyni Černochové. Já jsem si myslel, že všichni ti, co se podepsali pod ten návrh zákona, mají jednu jedinou ambici, a to by prošel. Nechci tu hrát nějaký politický souboj kdo, jak, proč a co, protože si myslím, že je potřeba jít dopředu a ten zákon velmi rychle schválit. Přes to všechno je potřeba odstranit některé nepřesnosti.

Paní kolegyně, my jsme velice, prostřednictvím pana předsedajícího, bedlivě debatovali napříč jednotlivými státy, naši specialisté na Ministerstvu vnitra i Ministerstvu zahraničí. Hledali jsme tu blokační většinu. A to je rozhodnutí parlamentu, ta jakási žlutá nebo oranžová karta. A pokud se nemýlím, tak to byly pouze dva parlamenty. Tam žádná šance na získání blokační většiny prostě nebyla. Vy jste tady vyzdvihovala práci paní Bačkovské a jejího týmu a právě tito lidé sondovali možnost, aby tedy parlament mohl nějakým způsobem tu kartu vystavit. Šance získat blokační většinu pro tuto normu prostě a jednoduše nebyla. Když se podíváte na jednání ministrů vnitra, tak proti byly, tuším, tři nebo čtyři země, z čehož jedna byla proti, že směrnice je málo přísná, pak to byla Česká republika, Polsko a tuším Maďarsko. Bohužel ani Slovensko, které v té době bylo předsedající zemí Evropské komise, se k tomu našemu návrhu nepřipojilo. To znamená, šance zablokovat to, o čem vy hovoříte, prostě nebyla. Nebyla, neexistovala. A jsem schopen to kdykoli doložit. Ale opravdu prosím, pojďme dál a ten zákon pošleme do druhého čtení, ať můžeme postoupit.

Co se týká vládního návrhu, říkal jsem to mnohokrát a ještě jednou to připomenu. My jsme debatovali za účasti pana premiéra, za účasti pana předsedy Váni, za účasti ústavních expertů, jak ten proces urychlit. A právě urychlení byl návrh poslanců. Proto jsme iniciovali s panem poslancem Váňou tuto cestu. Kdyby to bylo vládním návrhem, tak jsme přesvědčeni o tom, že jsme nebyli schopni stihnout lhůty tak, aby ještě v této době, tedy do konce funkčního období této Poslanecké sněmovny, ten zákon prošel. Proto jsme se vydali tímto směrem. Pro nic jiného. Já se za ten návrh jako ministr vnitra nestydím, já ho podporuji, dokonce prvotně jsme ho připravovali na Ministerstvu vnitra, ale po dohodě s premiérem jsme se vydali touto cestou, protože je kratší. Pro nic jiného.

Dál už tu vystupovat nebudu, zákon podporuji v celém rozsahu a pevně doufám, že najdeme průřezově podporu, abychom ho schválili.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu předsedovi Kalouskovi, tak faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo, nebudu zdržovat dlouho. Pan ministr opomněl fakt, že předkládal za vládu České republiky jednu změnu Ústavy, která se týkala toho samého. To jste neřekl. Vy jste řekl, že teď jste se připojil k tomu návrhu, který tady je. Ten původní návrh, který jste předkládal, byl špatný.

Co se týče Bruselu. V tom případě, pokud tedy platí to, že vyjednávají za Českou republiku v Bruselu úředníci, tak asi nepotřebujeme ministry. Jak jsem tady řekla, pokud se má v Bruselu něco vyjednat, má o tom jednat ministr, má o tom jednat premiér a mají se rozběhnout všichni členové vlády vyjednávat něco pro Českou republiku. Nenechávat to na úřednících, při vší úctě k nim.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Kalousek s přednostním právem a po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Pro začátek, aby bylo jasno, TOP 09 nesouhlasí se směrnicí, kterou přijal Evropský parlament, všichni evropští poslanci TOP 09 hlasovali proti této směrnici nebo ji alespoň nepodpořili a pokládáme za správné, že se česká vláda zeptá Evropského soudu, zda je namístě tuto regulaci uplatňovat vůči národní legislativě. Nesouhlasíme s tím ale proto, že se domníváme, že opravdu toto je jedna z věcí, kterou mohou uspokojivě řešit národní legislativy, a že není, na rozdíl od jiných kompetencí, potřebné tuto kompetenci přenášet centrálně na naši společnou ústřední decizi Evropské komise. Byl bych rád, kdybychom to uměli takhle všichni opakovat. To je naše společná decize. To není, jako že tady jsme my a tam je ta ošklivá Evropská unie. My jsme ta Evropská unie a to je naše společná decize.

Na druhou stranu, ve vší úctě a přátelství nemohu souhlasit s výroky, které tady říkala paní poslankyně Černochová, když o této směrnici mluví jako o odzbrojovací směrnici. Já jsem legálním vlastníkem tří krátkých kulových zbraní, ta směrnice mě jich nezbavuje, a kdybych si jich chtěl koupit dalších deset, tak si jich dalších deset koupím. Myslivecká jednota, která pořádá demonstrace na různých místech naší republiky, vybavena brokovnicemi a kulovnicemi, kdokoliv z nich si bude chtít koupit dalších deset brokovnic a dalších deset kulovnic, tak si je může koupit a žádná evropská směrnice mu v tom nebrání. Já vás všechny velmi prosím, abyste v té záplavě emotivních výkřiků, abychom si dokázali to konečné znění té směrnice přečíst a uvědomili si, co nám opravdu zapovídá. Zapovídá nám od roku 2019 vlastnit samonabíjecí pušky se zásobníkem na 30 a výše nábojů. Můžete mít samonabíjecí pušky, jenom nesmíte ten Westminsterský most takhle pokropit těmi 30 náboji najednou. Můžete jenom deseti. Zrovna tak nesmíte mít krátké palebné zbraně se zásobníkem 20 a více nábojů. To také nesmíte mít. Můžete střílet jenom ze zásobníku řekněme 15 nábojů. Říkat tomuto omezení odzbrojovací směrnice je vyvolávání hysterie. Promiňte, nic jiného.

Znovu opakuji, my s tou směrnicí nesouhlasíme, my si myslíme, že patří do národní regulace, my si myslíme, že Evropská unie nepotřebuje centrální regulaci, a dokonce jsme přesvědčeni, že naše zákony týkající se této problematiky jsou na špičce úrovně Evropské unie, a proto nepotřebujeme přebírat jakoukoli unifikaci. Nicméně ta hysterie, která se tady rozpoutala, mi přijde, jako že chodíme s kanonem na vrabce a že vyvoláváme duchy, které tady nejsou. My prostě hrozíme zhruba 300 tisícům, myslím, držitelů zbraní, já jsem jeden z nich, že je chceme všechny odzbrojit. No to není pravda. A nikomu z nás nebráníme touto směrnicí, aby bránil své bezpečí, svou rodinu a svůj majetek. My tady skutečně nad něčím, s čím - popáté opakuji - nesouhlasíme, vyvoláváme hysterii, která té problematice nepřísluší. A já podporuji českou vládu, podporuji i pana ministra Chovance, pevně doufám, že uspějeme u Evropského soudu, ale současně nabádám k určité racionalitě. Proboha, netvrďme lidem, že ta směrnice říká něco jiného, než opravdu říká!

Přátelé na galerii, moc vás prosím, fakt si to přečtěte. Pokud někdo z vás není držitelem samonabíjecí pušky se zásobníkem 30 a více nábojů, tak nikdo z vás nebude odzbrojen! Tak přišli držitelé samonabíjecích pušek se zásobníkem 30 a více nábojů, podle mého názoru je nikdy Armáda České republiky neměla prodávat, ale to už je ten problém. Nicméně říkat tomu odzbrojovací směrnice je nesmysl. A zasahovat kvůli tomu do Ústavy České republiky jako do nejvyšší právní normy je nesmysl ještě větší!

Prostě myslím, že není pochyb o tom, že TOP 09 je vášnivým a nesmlouvavým zastáncem lidských práv a svobod. Nicméně ústavní právo na držení zbraně, pro to opravdu nikdy ruku nezvedneme, protože právo na držení zbraně je upravitelné řádnou legislativou, tu tady také máme, tu také hajme, ale povyšovat to na ústavní právo je, dámy a pánové, pitomost a předvolební populismus!

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP