(18.40 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážená vládo, jenom krátká reakce na to, co tady zaznělo.

Výbor pro evropské záležitosti se problematice brexitu věnuje průběžně. V drtivé většině nás informuje přímo pan premiér, který se účastní těchto jednání v rámci konzultací ohledně svého mandátu před Evropskou radou. Jsem rád, že tuto záležitost projednáváme i na plénu Poslanecké sněmovny, protože jde o občany České republiky, jde o naši pozici, jde o nás, jde o naše firmy, jde o naše lidi a je dobré, abychom si pozice sladili.

To, co říkal pan předseda Fiala, velmi kvituji. Je důležité, aby Česká republika napříč politickým spektrem měla jasnou strategii, tahala za jeden provaz. A osobně si myslím, že v tuto chvíli bude důležité, abychom ladili svůj postoj, své priority, své nároky s ostatními členskými státy, protože společně dokážeme vyjednat daleko víc, než pokud bychom vyjednávali samostatně.

Chtěl jsem zmínit ještě jednu důležitou věc a to jsou finanční závazky Spojeného království vůči rozpočtu Evropské unie. Myslím si, že bychom měli trvat na tom, aby Spojené království opravdu dodrželo své závazky. Je to v zájmu České republiky. A využívám trochu této diskuse, diskuse o rozpočtu Evropské unie, právě k tomu, abych upozornil na to, že je nejvyšší čas, aby se Česká republika velmi aktivně zapojila do diskuse ohledně nové podoby kohezní politiky. Možná jste si všimli, že státní rozpočet České republiky je poměrně významně navázán na rozpočet Evropské unie. Jinými slovy, pokud tečou peníze z Bruselu, české ekonomice se daří podstatně více. (Předsedající upozorňuje na skončení času k faktické poznámce.) Ano, už končím. (Předsedající trvá na svém.) Jenom jsem chtěl říct, že to je velmi důležitá debata.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Nyní tedy přednostní právo zpravodaje. Prosím pan poslanec Marek Černoch. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám dobrý večer. Já myslím, že se asi shodneme úplně všichni na těch základních prioritách, a to je ochrana občanů České republiky v Británii, ochrana firem a investic ve Velké Británii, stejně tak jako společný postup a jasná strategie v rámci odchodu a dohod s Velkou Británií po jejich vystoupení, a tím myslím po těch dvou letech, která z mého pohledu jsou nereálná na to, aby se všechny smlouvy daly vyjednat, takže ten čas asi bude delší.

Já jsem byl na té pracovní schůzce, která dnes proběhla, a musím říct, že dokument, který jsme dostali, je plný opravdu reálně dobrých cílů, o kterých se tady celou dobu mluví. Co mě tam ovšem zaráží, tak to je vytučněná věta o tom, že vláda považuje za zásadní jednotu a společný postup na evropské úrovni. Co to znamená? Vložit budoucnost České republiky do rukou Evropské unie, která do budoucna, a může to být velmi krátká budoucnost, se začne - a řeknu bohužel - drolit sama od sebe, protože budou volby ve Francii, čeká nás možná referendum ve Skotsku, kdy Skotsko se bude rozhodovat mezi tím, jestli půjde tou nejistou cestou přístupu do Evropské unie, nebo jestli zůstane státem přidruženým k Velké Británii. Těch států, které se budou rozhodovat, jestli budou chtít zůstat v Evropské unii, nebo ne, bude více. Záleží to samozřejmě vše na chování Evropské unie, která ale bohužel - a to díky např. Evropské komisi a hlavně jejím představitelům - dělá jednu chybu za druhou. Byl to předseda Komise Juncker, který těsně před brexitem, před hlasováním, před tím referendem, řekl, že to Brity bude bolet, ať se rozhodnou jakkoli. Jestli to je pravda, nebo není pravda, z té odborné části, jaké jsou nebo byly vztahy mezi Evropskou unií a Británií, je jedna část. Druhá část je, že tento politický výrok znamenal, že lidé, kteří nebyli v té chvíli ještě rozhodnuti, jak budou hlasovat v referendu, se přiklonili k variantě odchodu z Evropské unie.

Naštěstí, musím říct opravdu naštěstí, je vyjednavačem Michel Barnier, který není takovým úředníkem. Je to člověk, který je velmi schopný v rámci vyjednávání. Do té doby ale, dokud budou zůstávat v čele Evropské komise lidé, jako je pan Juncker a mnoho dalších, lidé, které opravdu lidé nevolili, jsou to úředníci, kteří si uzurpují tu politickou odpovědnost, tak Evropská unie nemá šanci na jakoukoli reformu, a tím nemá šanci na záchranu. Je to stejná Evropská unie, která prosazuje systém dvourychlostní Evropy, kdy se přisuzuje jedněm první třída, druhým druhá třída. My jsme bohužel pasováni do té role druhé třídy. A tedy ve chvíli, kdy si Česká republika nebude hlídat pozice v rámci vyjednávání, tak to dopadne tak, jak to dopadlo vždy, že budeme trošku v pozadí.

Já mám v Británii mnoho přátel a bavíme se o tom, jaká je tam atmosféra. Oni říkají jednu věc, že v Británii samozřejmě ty nálady se takovým tím zvláštním způsobem trošku mění, nicméně že většina Britů nemá problém s lidmi, kteří pracují, kteří tam jsou na školách, kteří se zapojují do toho života. Oni mají problém s lidmi, kteří tam žijí a čerpají sociální dávky. Tím teď myslím občany České republiky. Je to z mého pohledu logické. Proti těmto lidem se ve Velké Británii budou vymezovat. Ne proti těm slušným, kteří tam podnikají nebo kteří tam studují.

Co si myslím a myslíme v Úsvitu, že je velmi důležité, a bylo to zde řečeno i kolegou Markem Ženíškem, nejedná se pouze o agenturu, o možný přesun agentury do České republiky. Ono těch firem, které tam jsou a které třeba budou chtít odejít, je daleko víc. A pokud my jim budeme schopni nabídnout nějaké atraktivní podmínky, tak je možné, že do České republiky se přesune více firem, že tady budou mít zastoupení i jiné firmy. To jsou věci, které jsou z našeho pohledu velmi důležité.

Samozřejmě, Česká republika se musí aktivně zapojit do vyjednávání. Není to černá - bílá, levá - pravá, že buď budeme vyjednávat sami, anebo budeme vyjednávat v rámci Evropské unie. Já si myslím, že ty kroky můžou být společné. Ale hlavní je nesedět v koutě, nečekat na to, co nám Evropská unie vyjedná a pak se možná třeba divit. Nejde o separátní vyjednávání, ale hlavně o aktivní přístup České republiky. To je věc, která už se dotkne další Poslanecké sněmovny. Protože říkám, bude to trvat minimálně dva roky, ale z mého pohledu to bude delší. A to, jakým způsobem se k tomu postaví další politická garnitura, která tady bude po příštích volbách, bude stěžejní, protože to bude spadat do jejich mandátu. A já pevně věřím, že to nebude stejný systém, jaký byl za této vlády.

Ano, byly odmítnuty povinné kvóty, ale na začátku se mluvilo o tom, že se přijmou, a až po tlaku Poslanecké sněmovny a evropského výboru, tak v té chvíli se teprve vláda rozhodla povinné kvóty nepřijmout. Stejně tak to bylo se smlouvou s Tureckem, kdy Poslanecká sněmovna zde musela odhlasovat usnesení o tom, že Česká republika nemá přijímat bezvízový styk s Tureckem. Tedy pevně věřím, že příští vláda opravdu pošle vlčáky, když to řeknu teď lidově, kteří budou hlídat to, abychom jako země nestáli v koutě, aby opravdu byli čeští občané chráněni ve Velké Británii, stejně tak firmy, a aby nakonec ten, jak bylo řečeno, rozvod mezi Velkou Británií a Evropskou unií, aby to byl rozchod, protože rozchod to je, ale aby přinesl pozitiva na obou stranách. To si myslím, že bude velmi důležité. A my budeme dělat maximum a budeme stát a budeme se dívat a budeme se samozřejmě snažit tlačit vládu a lidi, kteří budou vyjednávat za Českou republiku v Evropské unii o našich podmínkách, aby to dělali s maximální zodpovědností vůči České republice a vůči našim občanům. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni, prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP