(18.50 hodin)

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Velmi stručně co se týká trestání Velké Británie. Myslím si, že je velká chyba, abychom záměrně se snažili trestat Velkou Británii. Ani náhodou. To, že zaznívala slova, že to Velkou Británii bude bolet, to je pravda. Bude to bolet i nás a my se musíme snažit o to, aby to bolelo co nejméně. O to samozřejmě jde. Ale já jsem politik v České republice, hájím zájmy občanů České republiky a nehájím zájmy občanů Spojeného království. Takže pokud já budu mít na výběr, že to bude bolet víc Brity a méně Čechy, tak pro tuto variantu samozřejmě budu vždy hlasovat a budu takto postupovat. Takto to bylo míněno. Jinak nikdo nechce dělat žádné naschvály, házet klacky pod nohy, ale prostě uvědomme si, že my hájíme zájmy České republiky, českých občanů, a to je pro nás naprosto prioritní. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan zpravodaj - faktická poznámka.

 

Poslanec Marek Černoch: Velmi rychlé dvě věty. Nemluvil jsem o tom, že bychom měli trestat, ale Evropská unie z toho bude dělat exemplární případ. A samozřejmě k poměru, jestli to má bolet Brity, nebo Českou republiku, občany České republiky, tak se také přikláním k tomu, aby to spíše bolelo Brity.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud nejsou další faktické, tak prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jsem ráda, že také, byť jako poslední, ale mohu přispět k diskusi o tak významném tématu, jako je brexit. Protože jsem učitelka, tak vím, že opakování je matka moudrosti, a proto mi dovolte, abych zopakovala některá fakta týkající se výsledku referenda, které proběhlo 23. června loňského roku a které v podstatě zahájilo proces, který byl svým způsobem jaksi ukončen, a tím nastartován výstup Velké Británie z Evropské unie, a který zásadně změní politickoekonomickou situaci v Evropské unii.

Uveďme si tedy některá fakta, která brexit provází. Počet obyvatel Unie se sníží z 505 milionů -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně, já se velmi omlouvám. Prosím levou stranu sálu o klid.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Já si dovolím potom vyzkoušet, jestli dávali pozor.

Počet obyvatel Unie se sníží z 505 milionů na 440, což je o 12 % méně, a Velká Británie představuje pátou největší ekonomiku na světě. Vystoupením Velké Británie z Unie se unijní HDP sníží o 15 % a stejnou částku to bude i v objemu zahraničního obchodu evropské sedmadvacítky. Brexit bude znamenat značné snížení objemu unijního rozpočtu. V současné době je Velká Británie druhým největším čistým přispěvatelem po Německu a tento výpadek bude nutno zaplnit buď zvýšením příspěvků členských zemí, anebo snížením výdajů na unijní politiky, mezi nimiž má významné místo regionální a kohezní politika. Čistý příspěvek Velké Británie se odhaduje kolem 8,5 miliardy eur, což teď v rámci EU tedy začaly spory o to, kdo tak velký výpadek příjmů v Evropské unii uhradí. Pravděpodobně to bude řešeno v rámci konceptu vícerychlostní Evropské unie na úkor současných příjemců dotací EU a to může zásadně postihnout i Visegrádskou čtyřku.

Brexit tedy může mít negativní dopad na ekonomickou situaci v České republice. Podle analytiků se může v budoucnu snížit růst HDP i o několik desetin procentního bodu. Velká Británie je pátým největším exportním trhem pro Českou republiku a čtrnáctým největším importním trhem. Na celkovém českém exportu se Velká Británie podílí téměř pěti procenty a na celkovém importu dvěma. Vzájemný obrat se velmi dobře vyvíjí a v současné době po roce 2001 registrujeme stále pozitivní saldo. Pro představu, vysoký přebytek obchodní bilance České republiky s Velkou Británii pokrývá téměř 30 % obchodního deficitu České republiky s Čínou. Podle údajů České národní banky bude přímých investic britských firem v Česku ke konci roku 2014 činila 72 miliard korun. (?) Na žebříčku největších investorů zaujímala Velká Británie jedenácté místo a v Česku nyní působí zhruba 300 britských firem.

A myslím, že nastal čas rekapitulace úvodní části vyučovací hodiny, a nevím, jestli můžu začít prostřednictvím vás (obrací se k předsedajícímu) vyvolávat levou stranu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud máte pocit, že vás levá strana ruší, tak ještě jednou poprosím kolegy z levice, až z té úplné levice, o klid. (Ozývá se: Pšššš.) Děkuji, pane poslanče. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Myslím, že na základě těchto fakt nikdo nepochybuje, že odchod Velké Británie znamená především pro Evropskou unii velkou výzvu. A myslím, že to ukazoval i vývoj jaksi na politické scéně v jednotlivých zemích, které se připravovaly na volby. Velmi netrpělivě se očekával výsledek voleb v Holandsku. A víme, že všichni si s velkým oddechnutím uvědomili, že nevyhrála strana Wilderse a naštěstí zvítězila liberální strana současného znovupremiéra Rutteho. Není to ovšem tak, že bychom měli úplně zcela jásat a být šťastni z výsledku voleb, neboť poprvé v historii se do parlamentu Holandska, tedy v evropské zemi, dostala strana DENK, což je strana, ve které mají hlavní slovo holandští Turci. A celá Evropa se začíná zamýšlet nad tím, zda politika multikulturalismu je tou správnou cestou. Podobná situace je ve Francii, ve Švédsku, v Dánsku a v Itálii. Zvykli jsme si nazývat jaksi exit z Evropské unie czexit i itexit atd., protože mnohé země naznačovaly, že nejsou spokojené s vývojem v Evropské unii a že i ony by mohly, pokud se nenajde společná cesta, hledat způsoby, jak z Evropské unie vystoupit.

Myslím si, že to, co provázelo výsledky referenda, že Evropa naznačovala, že bude velmi strohá a bude se snažit Velké Británii odchod znepříjemnit, nebyla správná strategie. A já jsem velice ráda, že Česká republika je zemí, která přistupuje pragmaticky k řešení rozchodu s Evropskou unií, a myslím si, že tak jak každý obchodník ví, je dobré udělat takovou dohodu, aby obě strany byly spokojené. Myslím si, že není cesta vyjednávání: pojďme nad Velkou Británií zvítězit a ukázat, že pokud se o to samé pokusí jiná země, tak se úplně stejným způsobem k ní zachováme. Myslím, že slova současného premiéra Rutteho, který řekl "pokud milujete Evropu, přestaňte snít o více Evropy, ale začněte řešit problémy", přesně vystihovala situaci, ve které jsme.

A já jsem velice ráda, že pan premiér nás utvrdil, že jsme odhodili jakékoliv uraženectví a snahu o poškození Velké Británie a že začneme jednat bez předsudků o nejlepších obchodních vztazích. Byla bych ráda, aby opravdu na obou stranách na konci této cesty, kdy se vzájemně jaksi loučíme a Velká Británie odchází z Evropské unie, byly obě strany v rámci možností spokojené.

Těm, kteří mě poslouchali, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Prosím pana místopředsedu Filipa s přednostním právem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP