Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Stanislav Blaha

Schůze: 12, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 35

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

68. Ústní interpelace
části č. 242-243, část č. 249, část č. 254 (19. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

28. Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení
části č. 68-69 (23. 5. 2018)

17. schůze (11. - 12. 7. 2018)

část č. 31 (11. 7. 2018)

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 277, část č. 283 (1. 11. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení
část č. 69 (5. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 125 (6. 12. 2018)

26. schůze (22. 1. - 13. 2. 2019)

230. Ústní interpelace
část č. 111, části č. 129-130 (24. 1. 2019)

27. schůze (5. - 27. 3. 2019)

157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 92-94 (7. 3. 2019)

158. Ústní interpelace
část č. 122, část č. 124 (7. 3. 2019)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení  
část č. 18 (16. 4. 2019), část č. 42 (17. 4. 2019)

43. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení
část č. 146 (23. 4. 2019)

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

237. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 60-61, část č. 64 (30. 5. 2019)

32. schůze (26. - 27. 6. 2019)

část č. 37 (26. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem
část č. 81 (10. 7. 2019)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení
část č. 137 (12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
části č. 107-108, části č. 116-117, části č. 121-122 (11. 7. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

část č. 161 (18. 10. 2019)

305. Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém
část č. 79, část č. 83, část č. 86 (16. 10. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP