(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je 9.00, dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená členko vlády (v sále je pouze ministryně Šlechtová). Můžeme pokračovat, děkujeme vám.

Zahajuji třetí jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás tu vítám. Poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje kartou náhradní. Poprosím vás, abyste se už usadili na svých místech.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně - dlouhý seznam je to dneska. Ivan Bartoš do 14.30 z rodinných důvodů, Jiří Běhounek z pracovních důvodů, Andrea Brzobohatá z pracovních důvodů. Petr Dolínek do 10.45 z pracovních důvodů, František Elfmark z pracovních důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Josef Hájek z důvodu zahraniční cesty, Tomáš Hanzel do 14 hodin z pracovních důvodů, Jaroslav Holík z důvodu zahraniční cesty, Tereza Hyťhová do 13 hodin z osobních důvodů, Milan Chovanec ze zdravotních důvodů, Monika Jarošová ze zdravotních důvodů, Pavel Jelínek z pracovních důvodů, Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, David Kasal ze zdravotních důvodů, Martin Kolovratník z pracovních důvodů, František Kopřiva z pracovních důvodů, Pavel Kováčik ze zdravotních důvodů, Věra Kovářová ze zdravotních důvodů, Robert Králíček do 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Krejza z osobních důvodů, Jana Levová z pracovních důvodů, Jan Lipavský z pracovních důvodů, Zuzana Zahradníková Majerová bez udání důvodu, Karla Maříková z důvodu zahraniční cesty, Jiří Mihola z pracovních důvodů, Patrik Nacher od 13.30 do 19 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Ondráček z důvodu zahraniční cesty, Petr Pávek do 12 hodin z pracovních důvodů, Mikuláš Peksa od 9.30 do 11.15 z pracovních důvodů, Vojtěch Pikal z osobních důvodů, Pavel Plzák z důvodu zahraniční cesty, Michal Ratiborský do 15 hodin z pracovních důvodů, Pavel Růžička z pracovních důvodů, Jan Řehounek do 15.30 z pracovních důvodů, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Antonín Staněk z pracovních důvodů, Julius Špičák z pracovních důvodů, Karel Tureček z rodinných důvodů, Vlastimil Válek do 12 hodin z pracovních důvodů, Jiří Valenta z důvodu zahraniční cesty, Radovan Vích z rodinných důvodů, Radek Zlesák z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš do 14.30 z pracovních důvodů, Klára Dostálová z důvodu zahraniční cesty, Lubomír Metnar z důvodu zahraniční cesty, Jaroslava Němcová do 11 hodin a pak z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Robert Pelikán do 11 hodin z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd do 13 hodin z pracovních důvodů, Adam Vojtěch do 11 hodin z pracovních důvodů.

Dodatečně ještě přišla omluva pana poslance Radka Kotena od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Vypořádali jsme se s omluvami a můžeme pokračovat. Dnešní jednání zahájíme bodem 67, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich slosování.

 

Přistoupíme tedy k bodu

67.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Jako první máme interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci stavby I/11 Prodloužená Rudná, Hranice okr. Opava - zařazení do sítě TEN-T a jeho zařazení do seznamu prioritních dopravních staveb dle nařízení vlády č. 283/2016 Sb., sněmovní tisk 100. Tato interpelace byla přerušena.

V tuto chvíli dávám slovo panu poslanci Stanjurovi, aby přednesl svoji interpelaci. Prosím, máte slovo. A nemáte, omlouvám se. (Nebyl zapnutý mikrofon.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Text mé interpelace je sněmovní tisk 100. K tomu je i odpověď pana ministra. Chtěl bych, abychom o tom problému mohli dneska chvíli diskutovat.

Já jsem se pana ministra ptal na dvě otázky, a to zda ten úsek spojení západní části kraje s Ostravou a s dálniční sítí Prodloužená Rudná je součástí TEN-T a zda souhlasila anebo nesouhlasila Evropská komise se zařazením této stavby do seznamu prioritních staveb, které jsme přijali zákonem v červnu roku 2016. V odpovědi pan ministr konstatuje, že ta komunikace není součástí sítě.

K tomu bych chtěl podotknout, že existují grafické podklady. Myslím, že všichni, kteří se zajímají o dopravu, vědí a jsou schopni si je nalézt, kde jsou definovány komunikace a železnice, které spadají do TEN-T. Ovšem kromě toho - a tam skutečně Prodloužená Rudná není a to jsme věděli všichni, kteří se tím problémem zabývají. Ale kromě toho, že TEN-T, tak existuje něco, co se nazývá v té evropské hantýrce primární městský uzel. A pokud existují primární městské uzly, a v naší republice to jsou v podstatě dva, to je primární městský uzel Praha a primární městský uzel Ostrava, kde jsou definované podmínky, aby to území splňovalo charakteristiku a mohlo se s ním pracovat jako s tím městským uzlem, mimo jiné, že to je aglomerace, která má minimálně jeden milion obyvatel. To platí jak v rámci Prahy, tak v rámci Moravskoslezského kraje.

Skupina, já nevím, jestli skupina nebo jeden či jedna europoslankyně se obrátila v listopadu loňského roku vlastně s obdobnými dotazy na komisařku pro dopravu a pátrala po tom, jak by mohl být uplatněn a jak by mohl být interpretován městský uzel Ostrava. Ta odpověď, kterou má k dispozici jak Ministerstvo dopravy, tak my, jasně říká, že je to v kompetenci České republiky. Dokonce si myslím, že je to možné definovat stavby, které patří do toho městského uzlu bez konzultací či bez souhlasu Evropské komise. V tomto ohledu si myslím, že Ministerstvo dopravy zaspalo. Vlastně bych řekl, že v reakci na ten dokument a na oficiální interpelaci europoslanců v únoru letošního roku náměstek pana ministra poslal dotaz na Evropskou komisi, jaké stavby by mohly být uplatněny v rámci městského uzlu Ostrava.

Já jenom připomenu, že v rámci toho městského uzlu mohou být zahrnuty do té množiny TEN-T staveb i přípojné komunikace, pokud představují připojení na TEN-T, což v případě Prodloužené Rudné bezesporu je, že to je přímo prodloužení na D1. Další stavby, které představují přípoj na letiště, což v tomto případě je opět potvrzeno, protože ta D1 vede až k letišti Mošnov, resp. je tam sjezd z D1 letiště Mošnov. A stejně tak ta Prodloužená Rudná umožňuje příjezd k nádraží Ostrava-Svinov, které bezesporu je součástí TEN-T. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP