(9.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mně to v zásadě stačí. Beru pana ministra vážně, že mi ještě tu odpověď dá k dispozici, odpověď na ten dotaz. Nebudu navrhovat žádné usnesení Sněmovny, protože si myslím, že i tou debatou i tou odpovědí se to téma vyčerpalo. Není nutné, i kdyby náhodou Sněmovna nesouhlasila s odpovědí, abychom to zpracovávali znovu, to by bylo zbytečné.

Jenom mám jednu prosbu, pane ministře, že to tedy fakt neudělám. A je to takový ten úřední přístup. Vy mi odpovídáte, pak říkáte no, ale pak ještě Juncker poslal bývalému premiérovi Sobotkovi dopis a ten nemá Ministerstvo dopravy k dispozici, obraťte se na Úřad vlády. Tak to si myslím, že si vaši úředníci příliš zjednodušují. Ještě než mi odpověď napíší, nic nebrání tomu, aby si úředník Ministerstva dopravy vyžádal ten doklad od Úřadu vlády a přiložil k té odpovědi. Já vím, že to není věc ministra, aby volal premiérovi a ten aby tam našel dopis, ale řekněte svým úředníkům, že tak tedy ne, že nebudeme běhat, že na jedno téma nebudu interpelovat tři instituce a pak dávat do kupy odpovědi.

Jinak v této chvíli nemám žádný návrh na usnesení a počkáme si na tu odpověď ze strany Evropské komise.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan ministr má ještě zájem vystoupit v rámci rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, souhlasím s vámi, že ta odpověď nezněla dobře. Omlouvám se za to a postarám se, že to budu pečlivěji kontrolovat, aby takovéto odpovědi neodcházely. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a ani se nebudu ptát pana předsedy Stanjury, zda navrhuje usnesení, protože už mi odpověděl, žádné usnesení nenavrhuje. Já vám tedy všem děkuji a končím projednávání této interpelace.

Dovolte mi přečíst omluvy. Omlouvá se pan poslanec Baxa z dnešního jednání od 12.30 hodin do konce jednacího dne, omlouvá se pan poslanec Lubomír Volný z pracovních důvodů do 11 hodin, omlouvá se pan poslanec Vít Kaňkovský od 9 do 11 hodin, omlouvá se pan poslanec Patrik Nacher mezi 9. a 10. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se pan ministr Pelikán od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Hnilička od 9.45 do 11.30 hodin z pracovních důvodů. A čerstvě dorazila omluva paní poslankyně Jany Krutákové mezi 14.30 a 19.00 hodin z důvodu jednání.

Tak, tím jsme se vypořádali s omluvami a budeme projednávat další písemnou interpelaci, je to interpelace na ministra dopravy Dana Ťoka. Pan ministr dopravy odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci aktuálního stavu přípravy a aktuálního stavu vyhlášených výběrových řízení na zpracování studií proveditelnosti na vysokorychlostní tratě VRT v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk číslo 101. Poslanecká sněmovna 1. března 2018 na návrh poslance Zbyňka Stanjury přerušila projednávání této odpovědi do doby přítomnosti interpelovaného člena vlády. Tato překážka odpadla, pan ministr je přítomen.

Já tady otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Musím jenom připomenout, že to přerušení bylo po dohodě s panem ministrem, který tehdy byl řádně omluven, takže nevznikl žádný konflikt ohledně tématu.

Tohle téma není bych řekl politické ve smyslu střetu vládní většiny a opoziční menšiny. Je to věc, o které mnozí z nás rádi mluví, někteří si už říkají, že ty vysokorychlostní tratě nebo rychlá spojení, jak Ministerstvo dopravy našlo nový výraz, že už budou zítra nebo pozítří. Není tomu tak a ta interpelace spíš směřuje k tomu, jak postupovat v přípravě.

Z těch odpovědí - já jsem tam vlastně položil tři otázky. Odpověď na první otázku, jaký je aktuální stav, je v podstatě vyčerpávající. Tam jsme my všichni, kteří se o to zajímáme, dostali informaci o tom, jak postupují výběrová řízení na přípravu. Jediné, co mě tady mrzí, to je odkládání, protože pokud jsem si srovnal například studii, která byla v hospodářském výboru v červenci loňského roku, tak tam bylo napsáno, že soutěž na tu trať, která mě enormně zajímá jako poslance z Moravskoslezského kraje, že bude spuštěna na přelomu roku 2017-2018. V té odpovědi je, že to bude ve druhém kvartálu 2018, takže je tam nějaký půlrok. Tady bych jenom poprosil pana ministra a jeho lidi v tom zadání: Ta trať pro rychlá spojení je v zásadě do územního rozvoje našeho kraje vlastně určena, je stabilizována, tak si myslím, že trať by se už vyhledávat nemusela, že by to mohla být ztráta času. A případně pokud by někdo navrhl jinou trať mimo tu, co už je vyčleněna, je to stabilizováno, tak by mohlo dojít k dalšímu zpoždění.

Takže s tou částí odpovědi jsem spokojený a doufám, že se podaří vypsat to výběrové řízení, protože pokud jste to četli, tak se předpokládá, že ty práce budou trvat dva roky. A pokud se zakázka vypíše někdy v červnu, někdy na podzim, začátkem zimy můžeme mít vítěze a dostáváme se k tomu, že někdy na konci roku 2020 teprve budeme mít hotovou tu studii. Já to nějak nekritizuji, myslím, že to je realita, že v tomto případě to nemůžeme dělat několikrát, tady nemůžeme použít metodu pokus a omyl, pokud mluvíme o vybudování trati v úplně nových koridorech. Takže tady si stát musí být jistý a myslím si, že přípravné práce mají širokou politickou podporu, že o tom není souboj.

Druhá část mého dotazu ale směřovala k těm mým obavám, k tomu oddalování té soutěže, zda odbor strategie je dostatečně personálně vybavený. A byla to skutečně otázka, nebylo to proto, abych tady teď konstatoval, že není a že se má s tím něco udělat. Ale z té odpovědi mi to právě jasné není, protože dostal jsem poměrně podrobnou odpověď, co ten odbor dělá, čím se zabývá, čím se bude zabývat, ale jasná odpověď na to, zda podle pana ministra je dostatečně personálně vybavený, to znamená, že tam je dostatek kvalifikovaných odborníků na to, aby úkoly například i v té oblasti rychlých spojení plnil, jsem nedostal. Tak bych možná jenom poprosil o jednoduchou odpověď ano, nebo ne, pane ministře.

A třetí věc, třetí otázka směřovala k usnesení Poslanecké sněmovny z minulého volebního období a tady si myslím, že odpověď Ministerstva dopravy není správná. Ale je to spíš na konzultaci se sněmovní legislativou. Minulá Sněmovna přijala vlastně usnesení, kterým zavázala Ministerstvo dopravy, aby pravidelně jednou ročně, myslím, že na konci března, ke stavu k předchozímu prosinci poskytovala informaci o postupu v přípravných pracích u vysokorychlostních tratí či rychlých spojení. A výklad Ministerstva dopravy je, že platnost toho usnesení zanikla ukončením předchozího volebního období. Já se to nedomnívám a je to spíš na pana předsedu Vondráčka, aby zařídil, aby toto stanovisko Ministerstva dopravy posoudila naše legislativa. Pokud tomu tak bylo, tak já určitě navrhnu v nějakém bodě, abychom to usnesení obnovili, protože tehdy na něm byla velká shoda a předpokládám, že by byla velká shoda i v tomto volebním období. Ale připadá mi zbytečné, pokud by to usnesení bylo platné, abychom znova zařazovali nový bod a přijímali vlastně to samé usnesení. Myslím si, že to samotné usnesení přivítalo tehdy i Ministerstvo dopravy, dnes je tam pořád stejný ministr, proto myslím, že je i zájmem Ministerstva dopravy poskytovat úplné informace poslancům, kteří se o problematiku vysokorychlostních tratí či rychlých spojení zajímají.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další v rozpravě vystoupí pan ministr dopravy Dan Ťok.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zkusím velmi rychle zareagovat na to, co tady bylo řečeno. Já bych jenom chtěl s radostí Poslaneckou sněmovnu informovat, že studie vysokorychlostního spojení Praha-Brno-Břeclav, kterou napadl jeden z účastníků této soutěže u ÚHOSu, tak jsme včera dostali v rámci řízení o rozkladu informaci, že ÚOHS zastavil probíhající správní řízení, protože neshledal pochybení na straně SŽDC, jinými slovy, smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána a tady to běží.

Co se týká těch ostatních, máme v plánu v tomto roce vypsat studii proveditelnosti Přerov-Ostrava na vysokorychlostní spojení. Já jenom zjistím, jestli se to dá urychlit a udělat to rychleji. Mám informace, že by to mělo být v první polovině tohoto roku, takže tady tu informaci můžu poskytnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP