(11.30 hodin)
(pokračuje Nacher)

Co je podle mě nejdůležitější, je, že v tom návrhu, nebo já jsem si toho nevšiml, není zásadní informace o právu odstoupit, která by měla být na tom kurzovém lístku tak, aby se to ten turista dozvěděl. Dále ten návrh nijak neřeší směny, které by se řešily přes směnárenské automaty. Když už do toho tedy půjdeme, do té novely o směnárenské činnosti, tak musíme podle mého názoru vyřešit všechny situace, kterých se to týká. Nejenom těch směnáren, ale i v momentě, kdy člověk využije automat.

To znamená - já to zkrátím, abych to neprodlužoval. Ještě jednou. Obsah, souhlasím s ním. Dokonce jsem o tom s předkladatelem hovořil. Přijde mi jenom škoda v momentě, kdy do měsíce tady máme komplexní návrh z dílny Ministerstva financí, tak mi přijde škoda řešit tady teď nějakou dílčí záležitost, protože všichni tady v tomto sále cítíme, že je potřeba s tím něco udělat. Pojďme potom řešit ty detaily, jestli to mají být dvě hodiny, tři hodiny, jak je to s tou zavírací dobou a tak dále, protože v tom detailu mimochodem je často ukryt ten čertík. Ale poprosím vás, pojďme to řešit komplexně, pojďme neřešit teď jednu změnu, za měsíc tady bude návrh Ministerstva financí a my vlastně budeme řešit totožně, byť v rozšířenější podobě. Poprosím o to kolegy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Máme před sebou dvě faktické poznámky, Jiřího Dolejše a Marka Bendy, a potom přednostní právo paní ministryně financí. Pak je připraven pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nejdříve pan kolega Dolejš, poté pan kolega Benda s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Nevím, jestli přispěji ke klidnějšímu projednávání tohoto návrhu, ale chtěl jsem jenom glosovat předřečníky, zejména z klubu ANO. My jsme ten návrh kolegů poslanců projednávali či předjednávali na půdě podvýboru pro bankovnictví. Musím říct, že se předkladatelé k tomu postavili věcně včetně té informace, že se blíží jakýsi komplexní návrh z vládní dílny, ale současně jsme si řekli proboha, proč v této fázi krátit na iniciativě ty, kteří přišli s určitým návrhem. Abych použil slova klasika, ono se nám v posledních týdnech nějak tady rozšiřuje určitý nešvar, že ANO již v pocitu, že nese legislativní tíhu jak Atlas klenbu nebeskou, přitom je to vláda v demisi. Myslím, že v této fázi neuškodí, pokud jsou tady poslanecké iniciativy a slibuje se, ale zatím ještě nevíme, jak to dopadne, určité komplexní a vládní řešení, což trošku zní jako abraka dabra, taková univerzální formulace, jestli by nebylo jednodušší nechat ten poslanecký návrh v běhu minimálně do té doby, než budeme mít jistotu, jak to ta vláda vlastně udělala.

K těmto závěrům i za účasti kolegy Nachera a dalších podvýbor pro bankovnictví dospěl s tím, že doporučil svému zřizujícímu rozpočtovému výboru, aby to v klidu a tímto způsobem projednat. Možná vás to bude inspirovat při hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, stává se mi to asi tak jednou za deset let, ale musím říct, že výjimečně naprosto souhlasím se svým předřečníkem, panem kolegou Dolejšem z komunistické strany. Chtěl jsem říct fakticky téměř totéž. Slibovat vládní návrhy od vlády, která je v demisi a která nevíme, jestli tady bude za týden taková, za měsíc jiná, co se odehraje, mně připadá minimálně velmi zvláštní. A současně brojit proti poslaneckým návrhům - zamítněte je? A já už jsem se zlobil nad vystoupením pana poslance Vrány. Pan kolega Nacher se aspoň pokouší věcně říct a sdělit, jaké mohou být, ale přijít sem a říct "navrhuji zamítnout, protože vláda možná něco připraví", mi připadá minimálně neuctivé vůči této Sněmovně. Tady mají přece jenom zaznívat nějaké argumenty a ne pocit jako "naše vláda asi něco připraví".

Myslím si, že opravdu pokud nejsou věcné výhrady proti tomu návrhu a jenom si říkám "možná se má upravit ještě něco dalšího", tak je mnohem správnější ho propustit do druhého čtení. Klidně i zdržet případně na rozpočtovém výboru, pokud takový vládní návrh přijde, a pak ho případně zapracovat do toho vládního návrhu, nebo říct "vládní návrh to řeší". Ale zamítat něco jenom proto, že to jakoby přichází předčasně, se mi zdá prostě nesprávné a nedůstojné této Sněmovny zejména za situace, kdy nevím, jestli ten vládní návrh a od jaké vlády má fakticky šanci přijít.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová. Připraví se Vít Rakušan. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych právě přednesla věcné důvody, proč by tento pozměňovací návrh neměl být schválen. Na úvod bych ráda zdůraznila, že podporujeme kultivaci směnárenské činnosti. O tom není pochyb a v tomto směru cílí tento návrh správným směrem. Nicméně zaujali jsme nakonec negativní, vláda zaujala negativní, nesouhlasné stanovisko k tomuto poslaneckému návrhu. A ty věcné důvody spočívají v následujícím.

Je tam celá řada neřešených otázek, které souvisí s odstoupením od smlouvy o směnárenském obchodu, které prostě poslanecký návrh nikterak neřeší. Například není vůbec jasné, jak se má zákazník o právu na odstoupení od smlouvy vůbec dozvědět, nabízí se přitom informování na kurzovním lístku nebo na dokladu o provedení směny. Dále nijak není řešena situace, kdy je provozovna směnárny zavřena, například z důvodu nemoci, a zákazník odstoupit prostě nemůže. Chybí také úprava odstoupení u směn provedených prostřednictvím směnárenského automatu. V praxi by mohly nastat praktické problémy také v případě, kdy by měl zákazník právo odstoupit od směny v jakékoliv provozovně směnárny. Například by bylo třeba zabezpečit dostatečnou zásobu všech měn ve všech provozovnách.

Samozřejmě že vláda si je vědoma, Ministerstvo financí připravilo návrh, komplexní návrh, který je oddiskutován s Českou národní bankou do posledních podrobností. A v podstatě teď jsme ve fázi, kdy 23. března 2018 skončilo meziresortní připomínkové řízení a v podstatě do konce dubna odejde tento návrh na vládu a počítám tak v polovině května by mohl být v Poslanecké sněmovně. Návrh také obsahuje úpravu odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu a snaží se řešit i související otázky.

Dovolte mi ještě bližší popis problému. Poslanecký návrh, který tady dnes projednáváte, zavádí možnost odstoupit do dvou hodin od smlouvy o směnárenském obchodu. Možnost odstoupit je dána pouze spotřebitelům. Důvodem zavedení má být také zabránění sporům při směně měn především v centru Prahy. Spory se týkají hlavně zahraničních turistů. Vláda obecně souhlasí s posílením postavení klientů směnáren, ale mělo by se tak stát po důkladné analýze stávajícího stavu a dopadu případných změn. Ministerstvo financí tedy tuto novelu v podstatě v tomto komplexu připravilo. Hlavní důvody, proč se domníváme, že by tento pozměňovací návrh neměl být schválen a neměl být projednán, jsem vyjádřila. Je to v těch otázkách, které nejsou řešeny, a pozměňovací návrh vyvolá celou řadu dalších otázek, které bude nutné potom dále legislativně upravovat. Samozřejmě v neposlední řadě upozorňuji, že tam je i celá řada legislativně technických nedostatků, které tento návrh má.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí Aleně Schillerové. Ještě než dám slovo panu poslanci Rakušanovi, konstatuji dvě omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to paní ministryně práce a sociálních věcí Jaroslavy Němcové a pana poslance Stanislava Berkovce, a to u Stanislava Berkovce odhlásit do 13 hodin a u paní ministryně od 11 hodin z pracovních důvodů do konce schůze.

Tak, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP