(13.00 hodin)
(pokračuje Michálek)

Myslím si a dovoluji si trochu zpochybnit to tvrzení, které tady zaznělo od pana Kalouska, že řešením je velkorysost úředních osob. Když si vzpomenu, že pan Kalousek, když byl uražen, tak tady podával oznámení k mandátovému a imunitnímu výboru a dožadoval se pokuty, tak mi to přijde poněkud neadekvátní, že teď ten argument používá i vůči těm, kteří vykonávají veřejnou službu.

Myslím si, že je relevantní to, co tady zaznělo od některých poslanců, že řada osob například v oblasti zdravotnictví, které vykonávají veřejnou službu, je pod útokem některých klientů, kteří na ně útočí dost brutálním způsobem, a vzhledem k tomu, že vykonávají tuto veřejně prospěšnou činnost, tak tady neexistuje adekvátní ochrana. Nicméně jak správně zaznělo, to není předmětem tohoto zákona.

Já bych doporučil v souladu s tím, co tady zaznělo od většiny z politického spektra, návrh zamítnout.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom velmi stručně a omlouvám se. Nicméně pokud pan zpravodaj říká, že jsem tady někdy v minulosti se odvolával k mandátovému a imunitnímu výboru a dožadoval se pokuty, tak prostě hloupě a sprostě lže, jako často. Občas jsem dal někomu přes držku, to je pravda. Ale nikdy jsem se nedomáhal pokuty a nikdy jsem se nedovolával mandátového a imunitního výboru. Doufám, že se omluvíte, pane předsedo!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak, dámy a pánové, zazněla závěrečná slova. Já navrhuji, abychom se vyrovnali s projednáváním tohoto bodu tím, že budeme hlasovat o tom, co zde zaznělo jako návrh. Jak shrnul i pan zpravodaj, byl zde předložen v obecné rozpravě návrh na zamítnutí předloženého návrhu v prvém čtení, který přednesl pan poslanec Pour a ke kterému se přihlásili i další řečníci.

 

Budeme nyní tedy hlasovat o tomto návrhu, tedy o návrhu na zamítnutí v prvém čtení.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50: přihlášeno 131 poslanců, pro 92, proti 23, návrh byl přijat. Znamená to, že tento návrh byl zamítnut v prvním čtení.

 

Končím samozřejmě projednávání tohoto bodu, končím i dopolední jednání Poslanecké sněmovny. Sejdeme se znovu ve 14.30 hodin při projednávání ústních interpelací. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP