(9.40 hodin)
(pokračuje Luzar)

Protože něco zasypat, to je to poslední, co bychom mohli chtít, když víme, že ty nerostné suroviny - a považuji černé uhlí a koksovatelné černé uhlí za strategickou nerostnou surovinu - je pro nás do budoucna možná zatím nevyužitou, ale důležitou ekonomickou surovinou. Hazardovat s touto budoucností považuji za špatné.

Zároveň ten projekt, nebo to využití by mohlo nést s sebou budoucnost pro náš region, Moravskoslezský kraj, který potřebuje snílky, který potřebuje projekty, které jsou schopny na stávajících základech hutnictví, hornictví, na stávajících tradicích, které v tomto regionu jsou, začít budovat něco nového, ale ne tím, že zbouráme to staré a budeme stavět na zelené louce, ale naopak využitím stávajících možností, které tento kraj nabízí.

Proto bych vás, paní nepřítomná ministryně financí, opravdu požádal - a vím, že to není váš obor, znovu se omlouvám za to, že jste k tomu jako ministryně financí přišla, s dovolením výraz, jako slepý k houslím, protože je to ryze technická záležitost. A ten úvod jsem řekl, proč to má Prisco a ne DIAMO. Přesto bych byl velice rád, abyste se zaměřili i na tu technickou stránku budoucnosti OKD, technickou stránku budoucnosti Dolu Paskov, ne jenom finanční, jak je zcela jasně a zřejmě ve společnosti Prisco, a hledali to technické využití. (V sále hluk.)

Vás, kolegyně a kolegové, prosím, abyste z hlasování odmítli odpověď paní Schillerové, které jí byla zpracována společností Prisco zcela zřejmě, ale opravdu pouze v té finanční rovině, nezohledňuje vůbec tu technickou stránku a nezohledňuje vůbec ten projekt, a aby příští odpověď byla i s odpovědí na otázky toho technického rázu, proč to tedy nejde, když se najde někdo, kdo chce platit za stát tu udržovací sanaci šachty a zkoušet na tom moderní technické přístupy výroby elektrické energie, efektivní výroby elektrické energie a tím zachovat možnost do budoucna těžit toto uhlí. Velice rád bych taky v té odpovědi slyšel stanovisko společnosti DIAMO v rámci budoucnosti této šachty a vlastně jde jenom o to získat čas a možnost se tak podívat nejenom přes ta čísla, ale i přes techniku a technickou realizaci. A třeba z té odpovědi vyjde, že ten člověk je snílek a ne realista, nejde to, ale přesto budu rád za tu odpověď, než jenom říci: my jsme to zasypali, no, neviděli jsme úplně všechno, dneska bychom to asi takhle neudělali, ale bohužel, stalo se. Proto bych tomu chtěl zabránit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Faktická poznámka pan poslanec Vondrák, ale můžete i vystoupit, nikdo není přihlášen.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dámy a pánové, protože jsem hejtmanem kraje a od svého nástupu do funkce v tomto kraji řešíme OKD, tak bych chtěl říct, že zcela určitě tento kraj vidí budoucnost v tom, že těžba uhlí bude pokračovat minimálně do roku 2030. Byl to náš záměr, který jsme prezentovali, dokonce jsme o tom informovali na tripartitě i zástupce společnosti Prisco. Ta studie se připravuje. Já jenom chci říct, že i tato studie, nebo respektive příprava těžby do roku 2030 bude stát minimálně 5 mld. korun na investicích, tzn. budeme muset ty peníze do toho dát, nicméně předpokládá se, že to bude bez dotací, že to dá společnost OKD.

A samozřejmě když se vrátíme k problematice Paskova, tak já to vnímám obdobně v tom smyslu, že bychom měli být opatrní se zasypáním, ale prosím vás, buďme opatrní i se snílky. My máme na kraji pracovní skupinu, která je složena z nejlepších lidí z akademické sféry, z průmyslu, z průmyslové praxe, která připravuje koncepci, a ta zahrnuje samozřejmě i problematiku těžby uhlí a dalšího jeho využití. Takže já si myslím, že skutečně to není dle mého názoru interpelace na paní ministryni financí. My dneska máme pracovní skupinu, která na tom pracuje, ale jak říkám, prosím, snílků je hodně, ale všechno, co se bude dělat, musí být podloženo skutečně profesionální prací lidí, kteří tomu rozumějí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám za dodržení limitu. Pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo. S dovolením ještě tedy přečtu omluvu. Pan poslanec Peksa se omlouvá z dopoledního jednání z pracovních důvodů.

 

Poslanec Leo Luzar: Já už jenom velice krátce. Tato interpelace opravdu, byť je adresována paní ministryni financí, uvedl jsem proč, to je ten důvod, bohužel v minulé vládě to takhle bylo, ona je v tom nevinně, to není její obor, to není to, čemu se věnuje. Já bych byl velice rád, kdyby to spadalo třeba pod Ministerstvo průmyslu a obchodu jako problematika. Pro mě je důležité, že tady vláda stanovila termín 30. červen 2018, ten už tedy nebyl dodržen, to jednání pokračuje. Samozřejmě společnost Prisco, která nějak rozhoduje a je vázána tady těmito usneseními, nějaké kroky činí bez řekněme ohledu až tak dalece na to, že my bychom mohli mít jiné představy, hledat jiné cesty. Proto bych byl velice rád, kdyby v té odpovědi na interpelaci se i tohleto zohlednilo a třeba se hledaly i ty cesty předat to tomu Diamu, nebo spolupracovat s nimi, ale to už je ta odpověď, kterou bych očekával jako druhou následnou odpověď paní ministryně, že prostě tento problém zůstane. A samozřejmě, mohou to být snílci, já tady s tímto nepolemizuji, ale pevně věřím, že těch projektů se může objevit více. A Paskov, který by byl první na ráně, který by byl zavřen, si to zaslouží, protože zásoby uhlí tam jsou obrovské i nadále a pouze světové trhy cen a velký tunel OKD zabránil tomu, aby ten Paskov mohl dneska ve velkém produkovat a mohl by být exportně zajímavý a úspěšný.

Budu velice rád a jsem velice rád, že tato odborná skupina při kraji je. Pokud bude v mých možnostech, velice rád se i zúčastním třeba toho jednání a pomůžu prosazovat věci, protože ten kraj to potřebuje. A já doufám, že vy všichni také cítíte, že nás Moravskoslezský kraj má velké problémy v restrukturalizaci průmyslu a že hledáme jakékoliv cesty a pomoc, jak tomuto kraji dát šanci restartu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Přeje si někdo vystoupit v rozpravě k tomuto bodu? Není tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se pana poslance, zda tedy navrhne nějaké usnesení k této odpovědi.

 

Poslanec Leo Luzar: Já bych požádal ctěnou Sněmovnu o odmítnutí této odpovědi paní ministryně, tedy spíše společnosti Prisco, která obecně hovoří pouze v těch číslech, že to chce uzavřít a že jiná cesta není. Tím odmítnutím získáme čas, aby ten úkol pro společnost Prisco byl spíše technický a aby se spíše zajímala i o ty možnosti do budoucna. Není to nic proti ničemu, ale získáme trošku času možná to více projednat třeba s tím podnikem DIAMO a s odborníky nejenom přes čísla, ale i přes techniku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Luzar bude navrhovat usnesení: Poslanecká sněmovna odmítá odpověď ministryně Aleny Schillerové na písemnou interpelaci. Budeme tedy o tomto usnesení hlasovat. Já jsem přivolal kolegy, aby případně se mohli zapojit do hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navržené usnesení, tedy že se odmítá odpověď? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 60. Přihlášeno je 91 poslanců, pro 37, proti 30. Tento návrh přijat nebyl. S usnesením tedy nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám. Končím projednávání této interpelace.

Další interpelace je opět interpelace na paní ministryni Alenu Schillerovou. Paní ministryně financí odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy České republiky při zjišťování informací od novomanželského páru při svatební hostině. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 285. Děkuji. Otevírám rozpravu a poprosím pana poslance, aby se ujal slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP