(9.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

My nejsme stoprocentní akcionář, takže já z mé pozice disponuji jenom informacemi z médií, z výročních zpráv. Tam odkazuju na výroční zprávu za rok 2017, 2018 ještě není.

Nakládání s majetkem společnosti ČEZ v Bulharsku. A já souhlasím, že celá ČEZ v Bulharsku je velice podivná, že se tam děly divné věci, že to bylo netransparentní. Také jsem se o tom víckrát kriticky vyjadřoval. Ale tato problematika, na kterou se mě ptá pan poslanec, je problematika dozorčí rady společnosti ČEZ a ty informace jsou důvěrného charakteru. Takže já ty informace nemám a nikdy nemůžu mít.

Vláda se aktivně, co dělá ČEZ, se tím zabývá, jak tady byla vyslovena nějaká domněnka. Nevím, jestli byl kontrakt zrušen, nebyl zrušen, je to v kompetenci dozorčí rady. A určitě bude valná hromada v červnu, to je brzy, takže pokud pan poslanec má nějaké konkrétní dotazy, které by měl stát vznést oficiálně na příští valné hromadě, tak to rádi uděláme. Pokud bychom měli kvůli tomu svolávat valnou hromadu, tak to stojí celkem velké peníze. Myslím si, že necelé dva měsíce to už počká, a já rád, pokud dostanu od pana poslance dotazy, které bychom měli vznést jako akcionář, rád je předám na Ministerstvo financí, které vykonává akcionářská práva. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za vstřícný postoj pana předsedy vlády. A abych vyjasnil otázku ohledně aktivního výkonu akcionářských práv, aktivního výkonu vlastnictví - pan premiér řekl, že mu není dostatečně jasno, co jsem tím měl na mysli, tak jsem chtěl přečíst výňatek z jedné publikace:

Stát musí jednat jako informovaný a aktivní vlastník, musí zajistit, aby byla správa majetkových účastí státu prováděna transparentně a odpovědně a s vysokým stupněm profesionality a efektivity. Koncept aktivního vlastnictví předpokládá, že stát bude průběžně monitorovat výsledky společnosti a vyhodnocovat jejich výkonnost. Pokud má stát ve společnostech s majetkovou účastí státu a ve státních podnicích vystupovat jako odpovědný aktivní vlastník, je třeba, aby společnosti a státní podniky v souladu s platnými právními předpisy a stanovami poskytovaly státu aktuální informace o vývoji hospodaření a o činnosti.

To jsem přečetl výňatek z návrhu, který předložil pan předseda vlády ještě jako ministr financí. Jedná se o strategii vlastnické politiky ČR a myslím si, že tam je velmi dobře popsáno. Byť tento materiál nakonec vládou nebyl přijat, bohužel, tak popis aktivního vlastnictví je tam poměrně přesný. Jde o to, aby pokud máme hospodárně nakládat s našimi podíly, v tomto případě s majoritním podílem v jedné z největších obchodních společností, v ČEZu, tak musíme mít aktuální informace o hospodaření a řešit ty nejdůležitější problémy. To je k aktivnímu vlastnictví.

Přece jenom si myslím, že by bylo o něco lepší, kdyby vláda sama monitorovala situaci kolem ČEZu a vláda sama, resp. Ministerstvo financí, které má aktivně vykonávat akcionářská práva, připravilo ty dotazy k této kauze a vzneslo je na valné hromadě. Nicméně pokud to Ministerstvo financí s těmi pracovníky, kteří jsou na to vyčleněni, není schopno, tak já rád pomohu. Připravíme ty dotazy, aby je bylo možné položit na červnové valné hromadě, a pošlu vám je.

Pokud jde o trestní oznámení, mohu vás ujistit, že na něm pracujeme a že přibližně do dvou měsíců, do valné hromady, by mělo být zpracováno, takže bude možno z něj vycházet na valné hromadě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Omlouvá se paní poslankyně Margita Balaštíková od 9.00 do 10.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se paní poslankyně Pekarová Adamová mezi 9.00 a 10.00 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Roman Sklenák z dopoledního jednání z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Ivo Vondrák mezi 14.30 a 19.00 z rodinných důvodů.

Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Chápu, že pan poslanec nemá žádné zkušenosti z hlediska toho, co se tady snaží diskutovat. Poprosil bych vás, kdybyste mohl rozlišovat mezi státním podnikem nebo 100% vlastnictvím, kdy můžeme být aktivní akcionář, kdy jsme jediný akcionář a kdy jsme aktivní akcionář a kde můžeme vyžadovat i různé informace a můžeme do toho zasahovat.

Ale toto přece není ten případ. ČEZ není případ, který vy tady demonstrujete, a dobře to víte. Jenom se snažíte prezentovat tady něco, co nefunguje. Vy nás vlastně nabádáte k nějakému trestnému činu. V médiích bylo, že údajně někdo dal bulharskému premiérovi nějakou informaci. A vyšetřuje to policie. Vy mi říkáte co? Burza. Když něco řeknu o ČEZ, tak ta firma je na burze, pokud to nevíte, tak bych vám to připomněl. Je na burze. Jsou tam i jiní akcionáři.

Takže se to naučte, prosím vás, a nenabádejte nás tady k nezákonným aktivitám. Akcionář vykonává akcionářská práva na valné hromadě. A určitě vždycky tam máme různé dotazy, a pokud máte nějaké dotazy, my to určitě dokážeme i bez vás. Ale když si tady děláte marketing a tváříte se, že tomu rozumíte, tak my budeme rádi, když nám s tím pomůžete.

Není to 100% firma státu, není to státní podnik, je to firma na burze. A my, já osobně nemám žádné právo na tyto informace. Dokonce jednou mě odmítli přijmout na dozorčí radu ČEZ. Jsou tam zástupci státu, jsou tam zástupci odborářů, má tam dozorčí rada svoje kompetence.

Prosím vás, to vaše tvrzení je nesmyslné. My nemůžeme být aktivním akcionářem tam, kde jsme 100% vlastník, kde valná hromada rovná se jediný akcionář. Pokud to nevíte, tak doporučuji si to nastudovat. A toto není ten případ. Není to ten případ. A ten případ, kde tady v médiích bylo, že někdo údajně měl poskytnout nějakou informaci o této podivné transakci, v tom s vámi souhlasím, tak to hned bylo na stole, že je tady nějaké podezření z něčeho.

Prosím vás, buďte tak laskavý a nevyzývejte mě k tomu, abych konal v rozporu se zákonem. Nejsme jediný akcionář. Nejsme aktivní akcionář. Nevím, co je aktivní akcionář. To je, že klade dotazy na valné hromadě? Ano, budeme je klást. Dodejte je a já nemám problém. Můžeme se ptát na cokoli. Ale vláda se nezabývá ČEZem, a jakákoli informace o ČEZu má dopad na akcie ČEZu na burze. Bylo by dobré, kdybychom to rozlišovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. My jsme určitě nechtěli po vás, pane předsedo vlády, abyste vykonával jakoukoli nezákonnou aktivitu. My jsme chtěli, aby Ministerstvo financí a vláda zajistily, že budou řádně vykonávána právě ta akcionářská práva, že budou kladeny ty dotazy na valné hromadě. Myslím si, že váš způsob, jakým tady útočíte na nás poslance, je zcela nevhodný pro Poslaneckou sněmovnu. Takže bych vás chtěl poprosit, jestli byste tedy mohl příště zvážit způsob, jakým poslance oslovujete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP