(9.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Určitě nechceme, abyste páchal nějaký trestný čin, a samozřejmě všichni z nás, kteří tady sedíme, tak víme, že obchodní společnost ČEZ není stoprocentně vlastněna státem. To jsou notoriety, není potřeba to tady opakovat. To, o čem se bavíme, je, aby stát ve společnosti, kterou ovládá, to znamená, má tam majoritní podíl, má dominantní vliv na její fungování, protože tam má většinu akcií, vykonává akcionářská práva na valné hromadě, může klást dotazy a může případně, pokud není spokojen s prací dozorčí rady, dozorčí radu odvolat.

Takže já si myslím, že tato situace, prodej bulharských aktiv, je vážná situace, kterou by Ministerstvo financí mělo monitorovat jakožto akcionář, a já určitě využiji tu příležitost, kterou jste mi nabídl, a podám ty dotazy, a potom se podívám, jakým způsobem na ně orgány obchodní společnosti ČEZ na valné hromadě odpovědí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane poslanče, ono je to těžké. To je debata, to je, jako kdybych já diskutoval s kardiologem. Vy používáte názvy, které vůbec neexistují. Co to je obchodní společnost? ČEZ je obchodní společnost? To je akciová společnost prosím. Tak se to naučte. Akciová společnost, ne obchodní společnost. Neznám. Aktivní akcionář - nevím, co to je. To je ten, který se stále hlásí na valné hromadě? To uděláme. Budeme se hlásit, na všechno se zeptáme.

Já s vámi souhlasím a myslím si, že tady komunikuji velice vstřícně, protože také něco o tom vím. A je to pro mě těžká debata, ale snažím se. Jo, takže... Akciová společnost, valná hromada a dozorčí rada určitě aktivně bojuje za práva vlastníka. To je český stát. To určitě děláme. Takže prosím rozlišujme, že jsou tam i jiní akcionáři, že je to jiná pozice, než kdybychom byli stoprocentní vlastník. My určitě budeme rádi a aktivně, budeme aktivní akcionář v červnu na té valné hromadě, aktivně se budeme hlásit a budeme klást všechny dotazy. Takže vás poprosím, dejte nám ten seznam, a určitě to uděláme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přišla další omluva. Mezi 9. a 11. hodinou se z rodinných důvodů omlouvá poslanec Přemysl Mališ. A s faktickou poznámkou je přihlášen poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poprosit vaším prostřednictvím pana premiéra, aby se tady přestal chovat jako buran, myslím, že je to zcela nevhodné vůči kolegovi Michálkovi. (Předsedající: Myslím, že je to vzájemné. Poprosím, abychom se vyhnuli určitým výrazům. Děkuji. - Poslanci hlavně z hnutí ANO bouchají do lavic.).

A chtěl jsem ocitovat z webových stránek společnosti cez.cz. Tam se v tiskové zprávě píše: "Obchodní společnost ČEZ není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím." Tak pane premiére, když ČEZ na svých webových stránkách sám o sobě píše, že je to obchodní společnost, tak to asi je obchodní společnost. Tak tady nefabulujte. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Poslanec Michálek. Poprosím všechny zúčastněné, aby zkusili opravdu dodržovat nějakou formu vystupování. Děkuji.

 

Poslanec Jakub Michálek: Domnívám se, že my se, aspoň já osobně se vždycky snažím držet, aby to mělo nějakou formu, ale myslím si, že opravdu jsou nevhodné ty útoky, když pan premiér tady někoho poučuje a ještě si to ani sám nenastuduje, protože asi zjevně vůbec nerozumí právu.

Tak ať si to vyhledá na Wikipedii, že obchodní společnosti v legislativě České republiky upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, nebo zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti k 1. lednu 2014. Obchodní společnosti a družstva společně nazýváme obchodní korporace. Dle tohoto zákona mezi obchodní společnosti řadíme veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. Takže pokud někdo mluví o společnosti ČEZ, tak o ní může mluvit jako o akciové společnosti, jako o obchodní společnosti i jako obchodní korporaci.

Já bych tohle to vůbec nevytahoval, kdybyste se tímto způsobem neustále nesnažil trapně zpochybňovat ostatní poslance a jejich erudici, navíc v oblasti, kterou je právo a kterou vy zjevně neovládáte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o návrh nějakého usnesení k tomuto bodu - pane poslanče? Není tomu tak. Tímto považuji tuto interpelaci za projednanou.

Další interpelací je opět interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 361. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše.

Zahajuji rozpravu a do té rozpravy se jako první hlásí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Vážený pane premiére, vážená vládo, pane předsedo, na rozdíl od té předchozí interpelace máme možnost o ní mluvit poprvé na plénu Poslanecké sněmovny. Chci jenom připomenout některá data. Je to půl roku, co jsem tu písemnou interpelaci poslal, je to pět měsíců, kdy jsem dostal odpověď od pana premiéra. Jenom abychom věděli, jak rychle, jak často pan premiér chodí odpovídat na písemné interpelace.

Na druhé straně musím říct, že ten čas, kdy jsme to neprojednávali, vlastně pracoval v neprospěch pana premiéra. Obsahem té interpelace byl jednoduchý dotaz. Nebyla to žádná kritika, žádný útok, žádné rady. Dotaz. Protože jak jistě víte, první vláda Andreje Babiše, to je vláda, která nezískala důvěru, v loňském roce od 5. března do 20. června podnikala, abych použil vládní slovník, výjezdy do regionů, kde vláda debatovala s představiteli samospráv, městských obecních či krajských o potenciálních investicích, o sladění investiční strategie státu, krajů, měst a obcí. Kdo si pamatujete na ta selfíčka, tak můžeme říct, že mnohé z těch, kteří se fotili, ty už nemůžeme volat k odpovědi. Paní ministryně Šlechtová, pan ministr Stropnický, pan ministr Pelikán. Ještě bychom se deset dnů mohli ptát pana ministra Ťoka. Tak jenom abychom viděli, jak se ten tým proměnil.

Já jsem požádal pana premiéra v té písemné interpelaci, jestli by mi mohl poskytnout ten desetiletý investiční plán, o kterém říká, že ho nikdy nikdo nezpracoval, evidentně to chápe jako podporu svého projektu a kritiku všech před ním, a jak byl tento investiční plán a jeho priority zahrnuty do přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019. Podotýkám, že jsem tu interpelaci odeslal v říjnu loňského roku, to znamená v okamžiku, kdy se teprve projednával návrh státního rozpočtu pro rok 2019. Chtěl jsem zhruba náčrt těch investic v té předpokládané výši 3,5 bilionu korun a chtěl jsem informaci, zda se u konkrétních akcií také počítá s příspěvkem z fondů Evropské unie.

Pan premiér mi odpověděl 26. listopadu loňského roku, kdy zopakoval, co je cílem. Vytvoření národního investičního plánu je koordinace strategických aktivit resortů, obcí, měst a krajů, aby projekty naplňovaly strategii České republiky a vytvářely dohromady dodatečné efekty synergie. V tom listopadu mi pan premiér napsal: "Zmiňovaný národní investiční plán je nyní dokončován. Bude v nejbližší době předložen vládě České republiky ke schválení, tudíž k dnešnímu dni, to jest 26. listopadu 2018, jej nemůžeme poskytnout, neboť nebyl schválen vládou České republiky. Jakmile vláda národní investiční plán schválí, budete s jeho obsahem seznámen." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP