(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Dále v rozpravě paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. V podstatě jste zde přečetl odpověď na moji interpelaci od paní ministryně Schillerové. Já tedy z toho vyvozuji, že hospodaření Kanceláře prezidenta republiky vás neznepokojuje, neshledáváte v podstatě nic pochybného, ani například to, že se pronajímají prostory firmě, která pak následně prostřednictvím svých zaměstnanců sponzoruje SPO, která má vazbu evidentně na pana kancléře Mynáře. Tedy z této vaší odpovědi jsem si učinila závěr, který jsem zmínila.

Pokud tomu tak není, tak poprosím ještě o odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan premiér má - nemá zájem. Pan premiér se chystá ještě na doplňující odpověď. Máte slovo, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já myslím, že, pane předsedo, vy jste mi říkal, že je tady asi 250 zákonů v řadě, co čekají na projednání, tak se divím, že Sněmovna radši dneska neprojednávala zákony. A tady vlastně paní poslankyně si to interpretuje, jak chce. (Hlas zprava.) Proč to říkáte? (Hovoří směrem k pravé části sálu.) Já jsem nic takového neřekl. Já jsem vám řekl, jakou máme kompetenci, jakou mám kompetenci já. A pokud mně píšete a tady mě stále zkoušíte a já vám stále odpovídám stejně, no tak podejte trestní oznámení. Tam sice interpelaci na kameru nedostanete, ale pokud chcete řešit problém a ne tady vlastně stále dokola opakovat věc, jasně jsem vám odpověděl, nemám k tomu, co říct.

A neznamená to, že já mám ten názor, který mi tady podsouváte. To není pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy - ptám se paní kolegyně Kovářové, jestli má zájem o návrh usnesení. Není tomu tak. Mohu tedy interpelaci ukončit. Budeme pokračovat interpelací poslankyní Olgy Richterové na pana předsedu vlády, ale kolegyně Richterová je omluvena, takže ta interpelace končí neúčastí.

Pan místopředseda se hlásí mimo program s přednostním právem. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych chtěl jenom omluvit kolegyni Richterovou, která tu interpelaci podávala již v roce 2018 v listopadu. Na jednání Sněmovny tato interpelace byla zařazena v lednu 2019. Od té doby byla čtyřikrát přerušena pro nepřítomnost pana premiéra. A jednou, když tady pan premiér byl, tak se na ni nedostalo kvůli těm interpelacím předcházejícím. Je mi velmi líto, že se tedy nemůžeme odpovědi dozvědět dnes, protože paní kolegyně absolvovala v tomto týdnu lékařský zákrok, takže se léčí doma a nemůže zde s námi být.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkujeme za informaci, pane místopředsedo. Interpelace podle zákona o jednacím řádu propadá.

Budeme pokračovat, a to interpelací paní poslankyně Věry Kovářové opět na předsedu vlády. A tato interpelace pod sněmovním tiskem 428 se týká ceny energií. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, reaguji na vaši odpověď na interpelaci, která se týkala slibu zachování levných cen energií. Ovšem jak víme, tak momentálně dochází ke zdražování elektřiny zhruba o 10 a současně i plynu o 5 %. Ve svém dotazu jsem konstatovala, že tento trend potvrzuje i Energetický regulační úřad, který část ceny stanovuje a avizoval, že vzroste regulovaná část ceny elektřiny v průměru o 2,2 %. Dalším důvodem růstu cen energií je samozřejmě zvyšující se cena emisních povolenek a situace na světovém trhu.

Zarazilo mě, že ve svých předvolebních slibech... (Hlas z pravé části sálu.) Pardon, já se omlouvám (směje se). Myslela jsem, že to je reakce na moji interpelaci (pobavení v sále), ale zdá se, že...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, není to reakce na vaši interpelaci. Prosím o klid ve sněmovně. Paní poslankyně bude pokračovat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vrátíme se tedy k vašemu slibu zachování levných cen energií. Vy jste ve své odpovědi v podstatě na dotaz, proč jste nedodržel svůj slib, neodpověděl. Respektive jste odpověděl v tom smyslu, že jste vyjmenoval, jaké všechny vnější vlivy zvyšují cenu energií u nás. Takže tímto vlastně můžete přiznat, že de facto nelze ovlivňovat cenu energií. Také jste neodpověděl na otázku, jaké kroky vláda chystá k naplnění právě těchto slibů ohledně cen energií.

Čili ptám se vás, pane premiére, jak to s tím slibem, zda se vám podaří zachovat levné ceny energií, je, a zda jste předem věděl, že tento slib nelze splnit. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pan předseda vlády se hlásí o slovo. A také má hned šanci odpovědět. Slovo má předseda vlády ČR Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já skutečně nevím, o jakém slibu mluví paní Kovářová, nebo o jakém slibu mluvíte. Víte, kdyby byl tady nějaký národní plán, když jsme začali budovat ten kapitalismus a nezprivatizovali bychom všechno. Ropu, plyn, uhlí, OKD a nevím, co všechno. Nic nám nezůstalo. Víte, kdybychom měli v rukou ty energie, tak bychom mohli samozřejmě mít na to zásadní vliv. Ani tomu ČEZu nemůžeme říct, za kolik má co prodávat. Takže já vůbec nechápu, na co se mě ptáte. Nevím, jestli nevíte, že máme tady kapitalismus, nebo tržní ekonomiku. A stát dneska, ten prodal téměř všechno. No všechno. Vodu nejdřív. Ano. Všechno to, co lidi potřebujou. Vodu, elektřinu. Proč ty tradiční demokratické strany dávaly ČEZ do kuponky, nevíte? Potom bych mohl tady panu poslanci Michálkovi říct: Jo, teď jdu na ten ČEZ a řeknu paní Schillerové, aby se tam chovala jako jediný akcionář. Proč jste to dávali do kuponky? Nic jste si nenechali. Všechno je pryč. Uhlí hnědé, černé, plyn, ropa. Všechno je pryč. (Neklid v lavicích Pirátů.) Ještě hledáme to lithium.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já vás chvilku přeruším a požádám kolegy o klid! Pokud projednáváte něco jiného, než je tato interpelace, tak to prosím projednávejte mimo tento sál, anebo se chovejte důstojně k tomuto projednávání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP