(10.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro odložení projednávání interpelací na pana ministra Kněžínka, který je řádně omluven? Kdo je proti? Děkuji.

Pro bylo 61 z přihlášených 114. Tyto interpelace byly odloženy na příští čtvrtek.

 

Můžeme se tedy zabývat interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou, a to poslance Stanislava Blahy... kterého tady ale nevidím, a v omluvách nefiguroval, pokud jsem dobře informován. Ověřím, pan předseda klubu tady není, protože pan kolega Blaha... Paní ministryně tady je a pan kolega Blaha není. V tom případě panu Blahovi interpelace propadá.

A paní ministryně Maláčová, já se musím podívat, jestli je omluvená... Pan Stanjura tady je, tedy momentálně není v sále, ale... V případě, že tady nebude, tak mu propadá taky. Paní ministryně, já se podívám, jestli je omluvena. Paní Maláčová je omluvena jenom do 11. hodiny, což je doba interpelací, ale pan kolega Stanjura tady také není. Takže mně nezbývá nic jiného, než prohlásit, že interpelace poslance Stanjury, pokud se nedostaví během okamžiku a navrhne to odložení, tak...

Pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane kolego předsedající, vaším prostřednictvím, já vím, že předsedáte teď vy, ale tento postup mi přijde vůči poslanci Stanjurovi nefér vzhledem k tomu, že jsme hlasovali o přerušení dvou interpelací na nepřítomného ministra, aniž bychom ověřovali, jestli tu přítomni poslanci jsou, a v tomto případě ověřujeme. Takže... (Výkřiky z pléna: Má jednání.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem čekal dost dlouho. Paní ministryně Schillerová tady je. Čili mezitím byla také jedna šance a nerad bych... Dobře. Pokud tedy není, tak pan kolega Stanjura se s tím jistě vypořádá a navrhne to projednání interpelace znovu, což může. Ale momentálně ta odpověď propadá, proto bude muset v té věci znovu interpelovat. (Poslanec Ferjenčík přichází k řečništi.)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já dávám námitku proti postupu předsedajícího, protože ve chvíli, kdy jsme dvě interpelace odložili pro nepřítomnost pana ministra a neověřovalo se, jestli tu je, jestli tu je poslanec přítomen, nebo ne, tak mi přijde extrémně nefér následně zrušit cizí interpelaci, kde je to úplně stejný případ. Úplně stejný. Já nechápu, proč u tří interpelací, které se týkají úplně toho samého, vy postupujete u každé jinak. To je přece úplně absurdní. Takže já dávám námitku proti tomu postupu, doufám, že mi pan předsedající vyhoví, jinak to budeme tedy hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak pokud tady pan kolega Stanjura je, tak jistě rád navrhne přerušení té své interpelace na paní kolegyni Maláčovou, která je řádně omluvena, abych já nebyl v zbytečné procesní pasti. (Poslanec Stanjura se dostavil k řečništi.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se, pane předsedo, šlo to nějak rychle. (Předsedající s úsměvem: Ano, šlo.) Moc by mě mrzelo, kdybychom o té interpelaci nemohli debatovat, protože tak arogantní odpověď jsem ještě nedostal. Takže navrhuji přerušit projednávání tohoto tisku do přítomnosti paní ministryně Maláčové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Dobře. Nechám odhlasovat v hlasování číslo 71. Ptám se, kdo je pro. Zahájil jsem hlasování číslo 71. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 71. Ze 116 pro 78, proti nikdo. Projednávání této interpelace bylo přerušeno do přítomnosti paní ministryně Jany Maláčové.

 

Protože jsme tím vyčerpali pořad interpelací, zůstaly nám neprojednány interpelace číslo 6, 7 a 9 s tím, že interpelace číslo 8 panu kolegovi Blahovi propadla, protože v ten moment nebyl přítomen v sále. Tím jsem vyčerpal pořad schůze do 11 hodin a přerušuji schůzi do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.56 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP