(12.20 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré poledne, vážení kolegové. My jsme tady vyjádřili naše obavy již při projednávání v prvním čtení a myslíme si, že ta výjimka, kterou měla Česká republika vyjednanou, byla správná, byla opodstatněná. Koneckonců proč jinak by ji Česká republika vyjednávala, že? Ale musím poděkovat Ministerstvu spravedlnosti, že nám doručilo odpovědi v této věci. Pak jsme se ještě jednou sešli s pány náměstky ministra spravedlnosti v této věci. Nicméně musím říct, že naše obavy přetrvávají.

Je pravda, že to, jak si to představuje Ministerstvo spravedlnosti, by nám asi nevadilo, nicméně my se bojíme, že to není úplně přesně ta praxe, která se pak děje v té dennodenní praxi, když s tím ta policie nakládá. A víceméně tyto výhrady se nám jenom potvrdily i v rámci české legislativy, toho § 7b trestního řádu a podobně, kde policie jedná hodně zvláštně, a dokonce ani Ministerstvo spravedlnosti si nemyslí, že je to tak skvělé. A my se obáváme, že tady k tomu bude docházet čím dál tím víc, že to bude to samé na mezinárodní úrovni, že prostě může nastat problém s tím, že budou naši poskytovatelé internetových služeb donuceni hromadit velké množství dat na základě banálních přečinů, že se budou objevovat problémy toho typu, že se česká strana s tím nebude umět pořádně vyrovnat a podobně, a to nepovažujeme za šťastné.

Ten mezinárodní rámec v těchto věcech vůbec není nastaven nějak exaktně. Státy mají velmi rozlišnou kvalifikaci těch přestupků, trestných činů a tak dále, takže je velmi složité vždycky dobrat se nějakého výsledku. Ale o to víc tady hrozí to, že tu budeme mít jenom ty případy, které prostě nefungují podle... by the book, no podle té správné předlohy, jak nám představuje pan ministr, ale že to budou případy, které budou velmi sporné a problematické.

Takhle jsem chtěl shrnout naši diskusi a my budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl poslanec Ondřej Profant. A nyní se ještě přihlásil poslanec František Kopřiva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám podobné výhrady jako můj předřečník, můj kolega. Chtěl bych jenom doplnit, že opravdu ta oblast práva... úprava trestných činů v oblasti kybernetické kriminality je velmi dynamická. Většina zákonů v těch státech je velmi mladých a ještě nemáme pořádně ověřené, jak to chodí v praxi. Koneckonců i tato úmluva je velice mladá, což mě i dostává k tomu, že my jsme ji ratifikovali, tuším, že v roce 2013. Je to relativně nedávno a chybí mi v té předkládací zprávě i nějaké konkrétní případy, kdy to v praxi způsobilo nějaké komplikace při vydávání těch dat s našimi partnery s jinými státy.

A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit a přijde mi docela zásadní. A vlastně to souvisí i s tím, že se často kyberzločiny využívají jako zástěrka třeba pro stíhání lidí v politicky motivovaných procesech. Chtěl bych připomenout, že členským státem Rady Evropy ještě stále je i například Ruská federace, kde opravdu není výjimkou, že probíhají politické procesy. A já bych byl opravdu nerad, abychom takhle vydávali všanc údaje o našich občanech, případně data našich občanů, která přímo vlastní. Pak samozřejmě platí ty výhrady, které už říkal můj předřečník, co se týče toho uchovávání dat a podobně.

Takže já také budu také hlasovat proti. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali mám ještě někoho do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se případně na závěrečná slova. Zpravodaj, pan ministr? Nemáte zájem, takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které nám tady přednesl předseda zahraničního výboru Lubomír Zaorálek. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

Mezitím přečtu ještě jednu omluvu. Poslanec Marek Novák se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 14 do 19 hodin.

 

Myslím, že jsme tady všichni. Takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno 147 poslanců, pro 88, proti 20. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto tisku končím.

 

Nyní přečtu omluvy. Poslanec Michal Ratiborský se omlouvá z dnešní schůze od 14.30 do 18 hodin z pracovních důvodů, poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání z rodinných důvodů, poslankyně Markéta Adamová se omlouvá mezi 12.15 a 13.00 z osobních důvodů a poslanec David Štolpa se omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji.

 

Nyní tedy přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o

122.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení,
podepsaná v Minsku dne 14. března 2018
/sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložená smlouva o důchodovém zabezpečení s Běloruskem, sněmovní tisk číslo 165, je standardní smlouvou tohoto typu. Jejím hlavním cílem je vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit sociální pojištění. Lze ji považovat za obdobu smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v sociální oblasti. Vychází ze zákonných principů rovnosti nakládání s občany, příslušnosti k pojištění ve státě zaměstnání, sčítání dob pojištění získaných v obou státech a výplaty dávek do ciziny. Z hlediska věcného rozsahu upravuje oblast dávek důchodového pojištění, starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů.

K ratifikaci smlouvy se již kladně vyslovil Senát Parlamentu České republiky. V souladu s doporučením zahraničního výboru si dovoluji požádat o takovýto souhlas rovněž vaši Sněmovnu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru, poslance Michala Ratiborského, aby nás seznámil a odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 165/1. Prosím.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. Zahraniční výbor přijal dne 21. února 2019 toto usnesení: Za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsané v Minsku dne 14. března 2018."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které... se rozhlédnu, jestli mám někoho přihlášeného. Nemám. Takže tímto rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova. Paní ministryně, pan zpravodaj, nemáte zájem? Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já zagonguji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85. Přihlášeno 146 poslanců, pro 110, proti 0. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Projednávání tohoto tisku tímto končím.

 

Vrhneme se na další tisk, kde se jedná o

123.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě
o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016
k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků
(revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim
/sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova opět ujala slova ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Máte slovo, paní ministryně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP