(10.40 hodin)
(pokračuje Dolínek)

Já sám jsem měl trošičku malinké problémy kolem podpory CNG. Na druhou stranu když jsem si právě srovnal LPG a CNG, tak jednoznačně CNG mi až tak nevadí dočasně, nicméně určitě za příští roky bude načase se bavit o tom, zda to bude pořád namístě, ta podpora. Ale nyní myslím, že stále to patří do té skupiny podporovat je. LPG já nejsem schopen podporovat z jednoho prostého důvodu. Plyn není obnovitelný zdroj. To znamená, to už jsme zase v jiné kategorii. A navíc, kdo má přestavbu, může jezdit i na spalovací motor bez nějakého ovlivnění. Takže tam bychom ničemu nepomohli v oblasti životního prostředí.

Ale proti čemu bych se chtěl nejvíce ohradit za sociální demokracii, jednoznačně pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. My v tuto chvíli nevidíme důvod, proč by se za dálniční známku mělo platit o 500 korun víc. My si myslíme, že 1 500 korun je dostatečný poplatek každého řidiče jako taková spoluúčast na tom, že existuje dálniční síť a rozvíjí se. Ale není zde, a není to vinou stávajícího pana ministra, ale je to vinou více faktorů, nerozvíjí se bezesporu dálniční síť takovým tempem, jako bychom si všichni představovali, a proto asi by nebylo dobré lidem říkat "nám to nejde tak, jak bychom si přáli" - a na vině můžou být legislativní, majetkové a jiné problémy - a říct "ale vy plaťte přesto více". Takže proto my jsme zásadně proti tomuto návrhu a budeme hlasovat proti tomuto návrhu na zdražení dálniční známky. Nelíbí se nám to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Dolínkovi. Nyní pan poslanec Bláha. (Správně Blaha.) Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Pane místopředsedo, už poněkolikáté si dovoluji upozornit na to, abyste četl mé příjmení správně. (Mpř. Filip: Ano, já se omlouvám.) Ta čárka nad a je v této sněmovně dost zásadní, upozorňuji. (Pobavení v lavicích.)

Já chci říct, že vítám to, že Ministerstvo dopravy přichází se zavedením elektronické dálniční známky. Zdůrazňuji, že tím tak trošku opět s velkým zpožděním dobíháme okolní svět. Zdůrazňuji, že ta dálniční známka nám byla původně slibována od 1. ledna letošního roku. Teď je to od 1. ledna roku 2021. To by nemělo zapadnout.

A myslím, že by neměly zapadnout ani některé otázky, které v souvislosti s tím vyvstávají. Kdo ten systém elektronických dálničních známek bude provozovat, jsme se dozvěděli z úvodního slova pana ministra. Bude to SFDI. Já se ptám ale, jakým způsobem a na jakých principech ten provoz bude probíhat. Zároveň bych se chtěl zeptat, jakou roli v tom systému budou sehrávat státem vlastněné mýtné brány, protože znovu zdůrazňuji, stát je majitelem stávajících mýtných bran. Chci vědět, jakým způsobem budou do té evidence elektronického mýta zapojeny.

Otázka na pana ministra vyplývající s včerejším verdiktem Krajského soudu v Brně: Bude vůbec Ministerstvo dopravy po těch průšvizích s mýtným systémem, resp. tendrem na provozovatele mýtného systému schopno celý ten systém zvládnout?

A poslední neméně důležitý dotaz: Jak to tedy je? Poslanec vládního hnutí ANO, mimochodem předseda podvýboru pro dopravu, načetl svůj návrh na zvýšení poplatku z dálnic v ČR, což v této chvíli zvýšení poplatku o 500 korun z 1 500 na 2 000 v době, kdy dálnice jsou v takovém stavu, v jakém jsou. Mě osobně dnes odpoledne čeká cesta po dálnici D1 domů a už teď se tedy velmi děsím toho, jak ta cesta bude probíhat. Takže tady tento návrh považuji za nehorázný. Pan ministr se od něj sice distancoval. Ale jak to tedy je? Expert na dopravu vládního hnutí ANO navrhuje zvýšení. Podle mě na základě reakcí mnohých z nás došlo k přehodnocení tohoto návrhu, nebo spíše zaleknutí se toho, s čím vlastně přišel, proto se od toho ministerstvo nyní distancuje. Nicméně balonek byl vypuštěn, a já tedy říkám, asi za všechny kolegy z ODS, že my takovouto nehoráznost nepodpoříme do té doby, než budou dálnice v ČR ve stavu odpovídajícím 21. století. Děkuji. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Blahovi. Ještě jednou se mu omlouvám.

S faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Potom poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo, pane poslanče k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já jenom opravdu krátkou faktickou, spíše pro stenozáznam. Byl jsem upozorněn veteranisty, že už jsem také trošku starší a zapomínám, protože ten limit pro veterány je dokonce třicet let. Takže berme prosím, kolegyně, kolegové, auto starší třiceti let a zkusme zvážit, kdy jsme jej podpořili. Děkuji. A omlouvám se za tu chybu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás chtěl poprosit o podporu jedné z variant svého pozměňovacího návrhu, které najdete pod označením E. Chci vám vysvětlit, co mě vedlo k jeho předložení. Já stejně jako pan kolega Luzar vaším prostřednictvím úplně nejsem ztotožněn s tím, že zrovna zrušení poplatku za dálniční známku, nebo dokonce jenom snížení o pár set korun na dálniční známku je tou opravdu motivací, která přispěje k tomu, aby si někdo koupil drahý elektromobil nebo drahé jiné vozidlo. Nicméně na ty elektromobily ten můj návrh nemíří, protože tam aspoň Ministerstvo dopravy zvolilo technologicky neutrální řešení a váže to na emisní limit, na emise z tohoto vozidla. Nicméně kde to neváže na emisní limit a zvolilo nikoliv technologicky neutrálně nyní řešení, ale zvolilo preferenci pouze té jedné technologie, tak tam je to snížení časového poplatku pouze na 1 000 korun, a to je u vozidel na plyn a biometan. A mně se skutečně nelíbí, že se tady preferuje pouze ta jedna technologie, protože buď nám jde o snižování emisí, nebo nám jde o preference jedné technologie na úkor ostatních.

Proto jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh, který má tři varianty. V první variantě se jedná o to - a snažím se o co nejširší pojetí technologií a navrhuji do toho zvýhodnění doplnit i vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem, to znamená LPG, a rovněž vozidla, u nichž hodnota v kombinovaném provozu nepřesahuje hodnotu 95 gramů CO2 na kilometr. Ta hodnota je zvolena podle nové směrnice, resp. nařízení Evropského parlamentu, které předpokládá tento průměr, že musí dosahovat nová vozidla.

Pokud z nějakých důvodů, možná jeden z důvodů, který tady řekl pan kolega Dolínek vaším prostřednictvím, vás povede k tomu, že nepodpoříte tuto první variantu, ke které hospodářský výbor nepřijal stanovisko, tak pak navrhuji druhou variantu - abychom skutečně zvolili čistě technologicky neutrální řešení. Nevázali to na technologie, ale vázali pouze to zvýhodnění na nový emisní limit, a tím podpořili aspoň symbolicky ty majitele vozidla, kteří se snaží přispívat ke snižování emisí.

A pokud z nějakých důvodů ani tento druhý návrh se vám nebude líbit, tak ten třetí je zrušení této výhody pro ty majitele vozidla pouze na plyn, protože skutečně se mi nelíbí preferovat pouze jednu jedinou konkrétní technologii na úkor ostatních, protože nám nemá jít o podporu technologií, ale má nám jít o podporu snižování emisí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Ještě v rozpravě, pane ministře? Do závěrečného slova? Vidím pana poslance Ivana Adamce s faktickou poznámkou. Jsme stále v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěl kolegu Munzara uklidnit. Ano, jde o preferenci technologií. Protože když se nad tím zamyslíte, tak i u těch elektroaut je to úplně jinak. Přece elektroauto vyrábí ty emise někde úplně jinde. Protože spotřebovává proud, který se vyrábí v elektrárnách, a ne všechny elektrárny prostě jsou dneska, řekl bych, nízkoemisní.

Takže si to řekněme na rovinu. Je to tak, nezastírejme to, je to způsob podpory. Mimochodem dostaneme se k tomu i v budoucnu podle mě, protože aby elektroauta zaplnila trh a vyhovělo se požadavkům Evropy na počet elektroaut, tak budeme muset udělat některé úpravy další, třeba daňové apod. A rozhodně to ty emisní limity moc nezlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Vyvolalo to další dvě technické poznámky, faktické poznámky. Je to paní poslankyně Langšádlová a pan poslanec Vojtěch Munzar. Máte slovo, paní poslankyně, k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP