Relatorové z stavu panského:

Osvícené kníže Hendrych, sv. Římské říše purkrabě v Mišni, hrabě z Hartnštajna a z Plavná etc, najvyšší kancléř království Českého.

Volf z Krajku na Nové Bystřici, najvyšší purkrabě pražský.

Zdislav Berka z Dubé na Lipém a Zákupí, najvyšší hofmistr královstvie Českého, skrze najvyššího purkrabě pražského přiznal se.

Jaroslav z Šelnberka a z Kosti etc, najvyšší komorník královstvie českého.

Jan starší z Lobkovic na Zbiroze, najvyšší sudí královstvie českého.

Hendrych starší z Švamberka na Zvíkově, najvyšší sudí dvorský královstvie českého.

Adam z Šternberka na Zelené Hoře, purkrabě karlštejnský.

Jan Zajíc z Hazmburka na Budyni, najvyšší truksas královstvie Českého.

Jan mladší z Lobkovic na Tajně Horšovském, krále J. M. v královstvie Českém německých lén hajtman.

Albrecht Šlik z Holajče, hrabě z Pasaunu etc, najvyšší kamermajstr královstvie Českého.

Ladislav z Lobkovic na Chlumci, krále J. M. dvoru maršálek.

Adam z Říčan na Zásmucích.

Jan mladší z Valštejna na Točnice.

Václav Mašťovský z Kolovrat na Strojeticích.

Jan Bořita z Martinic na Smečně.

Petr z Švamberka na Boru.

Joachym z Hradce na Hradci.

Jindřich Plánský z Ziberka, krále J. M. hajtman Menšího města Pražského.

Zdeněk Mezeřický z Lomnice na Ledči.

Jan z Říčan na Janovicích.

Heralt Kavka z Říčan na Štěkni.

Ludvík Bezdružický z Kolovrat na Kornhauze, krále J. M. hajtman Nového města Pražského.

Bohuslav Felix Hasištejnský z Lobkovic na Ličkově, krále J. M. hajtman na Jochmstale.

Petr z Roupova na Bělé.

Adam z Švamberka na Třebli.

Kryštof z Lobkovic na Bílině.

Jan Bezdružický z Kolovrat na Kosatkách.

Břetislav z Ryzmberka a z Švihová na Rabí.

Vilém z Valštajna na Lomnici.

Šebestián z Vajtmile na Chomutově skrze Kříže syna svého p.

Albrecht hrabě z Gutnštejna na Žirovnici.

Jeroným Šlik z Holajče, hrabě z Pasounu a z Lokte na Rabštejně.

Jan z Bibrštajna na Kosti.

Vilém Hasištejnský z Lobkovic na Valči.

Zdeněk Žampach z Potnštejna na Žampachu.

Jiřík z Šlejnic na Tolštajně.

Zbyněk Berka z Dubé na Strakonicích, najvyšší Mistr převorstvie českého.

Jaroslav z Pernštejna na Helfenštejně, krále J. M. komorník.

Jan z Říčan na Kosově Hoře.

Ondřej Ungnod z Suneku na Hluboké.

Václav z Vartmberka na Lipém skrze Jiříka Vančuru p.

Lorenc Šlik z Holajče, hrabě z Pasounu etc.

Ladislav Bezdružický z Kolovrat.

Zikmnnd Berka z Dubé a na Stranově.

Viktorin Křinecký z Ronova.

Jan z Švamberka na klášteře Milivském.

Zdislav z Vartmberka na Smidařích.

Jindřich Firšic z Nabdína na Hamrštotu.

Bohuslav z Švamberka na Vortice.

Vilém z Vartmberka.

Voldřich Holický z Šternberka.

Jan Černčický z Kácova na Zruči.

Fridrich z Oustí na Oustí.

Děpolt z Lobkovic na Děvicích) skrze jana z Valštejna na Točnice.

Jindřich z Lobkovic na Peruci )

Zdeněk z Švamberka na Bechyni skrze Hendrycha sudího dvorského.

Jan Kryštof hrabě z Tarnov na Roudnici.

Relatorové z stavu rytířského:

Volf z Vřesovic na Doubravské hoře, najvyíšší písař královstvie Českého.

Jiřík z Gerštorfu na Cholticích, podkomoří královstvie Českého.

Šebestián Markvart z Hrádku na Nekmiři, purkrabě karlštejnský.

Bernart Žeušický z Nestajova na Ryzmburce, purkrabě kraje Hradeckého.

Burjan Trčka z Lípy na Lipnici.

Petr Janovský z Soutic na Zaječicích.

Jan Kapléř z Sulevic na Košťálově.

Jan Salava z Lípy na Malešově.

Adam Řepický z Sudoměře na Řepici, králové Její M. podkomoří a krále J. M. hajtman Starého města Pražského.

Zdeněk Malovec z Malovic na Chajnově.

Petr Chotek z Vojnína na Budenicích, krále J. M. v královstvie Českém prokurator.

Voldřich z Duban na Liběšicích, hajtman hradu Pražského, skrze najvyššího purkrabí pražského.

Martin Rodovský z Hustiřan na Jeřicích.

Václav Vratislav z Mitrovic na Skřípli.

Vilém z Klenového a z Janovic na žinkovech.

Jan Beneda z Nectin na Libni.

Albrecht Kapléř z Sulevic.

Diviš Malovec z Libějovic na Libějovicích skrze Heralta Kavku p.

Petr Bechyně z Lažan na Pičíně.

Václav Vostrovec z Královic.

Jan z Leskovce na Cerekvici.

Zikmund Robmhap z Suché na Pacově.

Vilím Trčka z Lípy na Veliši.

Jan Byšický z Byšic na Svatém poli, purkrabě hradu Pražského.

Humprecht z Hrádku na Řenči.

Jiřík Vančura z Řehnic na Valečově.

Kuneš Bohdanecký z Hodkova na žlebích.

Mikuláš Štítný z Štítného na Morašicích.

Hroch z Mezilesic na Tajnci.

Vilém Kamajcký ze Lstiboře na Žernosecích.

Markvart Stranovský z Sovojovic na Vlašimi.

Fabian Sekerka z Sedčic na Lobkovicích.

Václav Hrušovský z Hrušová na Přívorách.

Jan Záruba z Hustiřan na Třebověticích.

Vilém Přech z Čestic na Češtících.

Jan Malovec z Chajnova a z Vintrberka na Vysokém Dvoře.

Jiřík z Lokšanů na Březnicích.

Kryštof z Jandorfu na Vrchlabí.

Florian Griespek z Griespachu na Kačerově.

Burian Stranovský z Sovojovic na Chotělicích.

Václav Močidlanský z Močidlan.

Václav Sokol z Leskovce na Skřivani.

Volf Hozlaur z Hozlau.

Smil z Hodějova na Chotěticích.

Jan Jeníšek z Újezda na Svrčovci.

Smil Myška ze Žlunic na Hrádku Poděúsu.

Adam Ctinský ze Ctiněvsi.

Voldřich Vamberský z Rohatec.

Václav Nosalovský z Přívor.

Jan Velvetský z Velvet.

Jan z Vitenče, najvyšší mincmajstr královstvie českého.

Racek Běšín z Běšín na Drahonicích.

Kryštof z Skuhrova.

Jaroslav Beřkovský z Šebířova.

Bernard Jestřebský z Ryzmburka.

Kryštof Kostomlatský z Vřesovic.

Václav Špulíř z Jiter.

Jiřík Ceteňský z Cetně na Vinařících.

Václav Bechyně z Lažan.

Jindřich Drachovský z Drachova.

Mikuláš Pecinkar z Bydžína na Hradišti.

Voldřich Janovský z Janovic.

Jan Habartický z Habartic. :

Jan z Vidršperku na Mutěníně.

Jan Šlovský z Šlovic na Volešné.

Jáchym Hruška z Března na Bitozevsi.

Smil Janovský z Janovic.

Kašpar z Strojetic na Střekově.

Václav Záhora z Záhoří.

Hynek Vamberský z Rohatec.

Jan Čejka z Volbramovic na Souticích.

Václav z Strojetic na Újezdě.

Aleš Rodovský z Hustiřan.

Jiřík Kokořovec z Kokořova na Šťáhlavech.

Jan Mladota z Solopisk.

Mikuláš Šertingar z Šertinku.

Petr Hamza z Zabědovic.

Jiřík Hozlaur z Hozlau.

Pavel Malovec z Malovic na Zbraslavicích.

Suda z Řenec na Zdechovicích.

Albrecht z Vřesovic.

Heřman Lhotský z Zásmuk na Slatinicích.

Heřman Lukavský z Lukavce.

Václav Beneda z Nectin.

Jiřík Zumr z Herštovic.

Mikuláš Vančura z Řehnic na Jeřicích.

Bušek Kapléř z Sulevic na Libčovsi.

Adam Řepa z Neveklova na Tloskově.

Albrecht Bryknar z Brukštejna na Libni.

Jindřich Brozanský z Vřesovic na Brozanech.

Jisdřich Haugvic z Biskupic.

Bohuslav Šlajbor z Tisové.

Zikmund Korbel z Bukové.

Adam Bujovec z Budova.

Jiřík Lapáček ze Rzavého.

Jan Vojkovský z Milhostic.

Václav Hrzán z Harasova na Jenštejně.

Jeroným z Hrobčice na Slatině.

A Pražané měst Pražských, Horníci i jiní poslové z měst na místě všeho stavu městského též se k relací přiznali.

Stalo se a dokonáno jest v přítomnosti J. M. Kr. v úterý po s. Valentinu léta Páně 1549.
Přihlásit/registrovat se do ISP