Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
42/1919Zákon, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových1
43/1919Zákon, kterým se mění ustanovení § 17. cís. nař. ze dne 16. dubna 1916, z. ř. č. 103 a § 22. zákona ze dne 16. února 1918, z. ř. č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné1
51/1919Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen1
52/1919Zákon, jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1.ledna 1919 do konce června 19191
64/1919Zákon, jímž mění se § 9 zákona ze dne 21.července 1871, z.ř. č. 77, o zřízení a působnosti úřadů báňských1
74/1919Zákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův1
78/1919Zákon o platech profesorů vysokých škol1
84/1919Zákon, jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky1
85/1919Nařízení ministra financí o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky.1
86/1919Nařízení ministra financí ve shodě s ministerstvem spravedlnosti o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu.1
87/1919Nařízení ministra financí o zákazu vydávati uschované cenné papíry.1
88/1919Zákon o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách1
89/1919Zákon, jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních a platových1
96/1919Nařízení vlády republiky československé o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí.1
110/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů.1
111/1919Zákon, jímž se doplňuje § 303 trestního zákona1
113/1919Nařízení vlády republiky československé o obmezení výplat a zákazu vývozu.1
114/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.1
118/1919Nařízení vlády republiky československé o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek.1
119/1919Nařízení vlády republiky československé o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance.1

12345>>ISP (příhlásit)