Dokument EU 13214/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o souladu Evropského orgánu pro bankovnictví s požadavky týkajícími se umístění jeho sídla
/kód dokumentu 13214/19, COM(2019) 451 final/ISP (příhlásit)