Celkem nalezeno 1308 dokumentů. (1. strana, celkem 88 stran)

KódReferenceNázevStav
11636/19COM(2019) 358 finalZpráva Komise - Výroční zpráva o bezpečnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Evropské unii za rok 2017Navrženo k projednání
11632/19COM(2019) 364 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě přidružení zřízené Evropsko-středomořskou dohodou zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, pokud jde o přijetí doporučení ohledně prodloužení akčního plánu EU­-Maroko, kterým se provádí rozšířený status (2013–2018)Navrženo k projednání
11631/19COM(2019) 362 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a palestinskou samosprávou na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy o obecných zásadách účasti palestinské samosprávy na programech UnieNavrženo k projednání
11630/19COM(2019) 361 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské prozatímní dohodě o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a palestinskou samosprávou na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy o obecných zásadách účasti palestinské samosprávy na programech Unie jménem Evropské unieNavrženo k projednání
11629/19COM(2019) 365 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Provádění třetího akčního programu Unie v oblasti zdraví v roce 2016Navrženo k projednání
11628/19COM(2019) 366 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dvanáctá finanční zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o Evropském zemědělském záručním fondu: rozpočtový rok 2018Navrženo k projednání
11597/19COM(2019) 359 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“)Navrženo k projednání
11595/19COM(2019) 349 finalSdělení Komise - Rovnocennost v oblasti finančních služebNavrženo k projednání
11593/19COM(2019) 355 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu s rámcovým rozhodnutím 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoruNavrženo k projednání
11561/19COM(2019) 367 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 4–6/2019Navrženo k projednání
11535/19COM(2019) 374 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Data protection rules as a trust-enabler in the EU and beyond – taking stock - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pravidla ochrany údajů jako nástroj budování důvěry v EU i mimo ni - zhodnocení pokrokuNavrženo k projednání
11521/19COM(2019) 354 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správním rámci pro rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónuNavrženo k projednání
11519/19COM(2019) 373 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of recent alleged money laundering cases involving EU credit institutions - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení nedávných případů údajného praní peněz zahrnujících úvěrové instituce EUNavrženo k projednání
11518/19COM(2019) 372 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council on the interconnection of national centralised automated mechanisms (central registries or central electronic data retrieval systems) of the Member States on bank accounts - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o propojení národních centrálních automatizovaných mechanismů (centrálních registrů nebo centrálních elektronických systémů vyhledávání dat) členských států pro bankovní účtyNavrženo k projednání
11517/19COM(2019) 371 finalReport from the Commission to the European Parliament and the Council assessing the framework for cooperation between Financial Intelligence Units - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení rámce pro spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkamiNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)