Stálá delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Vedoucí delegace

Ing. Ondřej Polanský


Skupina ČR -

Albánská republika
Angola
Arménie
Austrálie, Nový Zéland
Ázerbajdžán
Bělorusko
Brazílie
Bulharsko
Čína
Estonsko
Francie
Gruzie
Chile
Chorvatsko
Irácká republika
Íránská islámská republika
Itálie
Izrael
Jamajka
Japonsko
Jordánské hášimovské království
Kanada
Katar
Kazachstán
Korejská republika
Kuba
Kuvajt
Kypr
Libanon
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Marocké království
Mexiko
Mongolsko
Nepál
Nizozemské království
Pákistánská islámská republika
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Ruská federace
Řecko
Saudská Arábie
Severské státy
Slovensko
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Srbská republika
státy Jižní Ameriky
Sultanát Omán
Syrská arabská republika
Španělské království
Švýcarsko
Thajské království
Tunisko
Ukrajina
Velká Británie
Vietnam
ISP (příhlásit)