Sněmovní tisk 295
Novela z. - exekuční řád

Stav projednávání ke dni: 14. října 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 2. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kolářík L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 295/0 dne 5. 10. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0295.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 10. 2018. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 11. 2018 jako tisk 295/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Zpravodajem 28. 5. 2019 určen jiný poslanec (usnesení č. 640).


  Projednávání pokračovalo 28. 5. 2019 na 30. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 640).

Projednávání tisku navrženo na pořad 35. schůze (od 15. října 2019).Deskriptory EUROVOCu: místní příslušnost, pohledávka, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)