Sněmovní tisk 112
N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

Stav projednávání ke dni: 20. července 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič, Květa Matušovská) předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 1. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2018 jako tisk 112/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 18., 19. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 210).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/6 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 112/7.
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/8 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 14. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona bylo 30. 1. 2019 na 26. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona bylo 13. 3. 2019 na 27. schůzi přerušeno.Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, derogace, Írán, jaderná elektrárna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)