Sněmovní tisk 50
Novela z. o svobodném přístupu k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2018.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 50/0 dne 8. 1. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 2018. Vláda zaslala stanovisko 8. 2. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2018 jako tisk 50/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36).
  Navrhl Ústavně právní výbor jako garanční a navrhl přikázat k projednání dalšímu výboru: Petiční výbor.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2018 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 137).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 50/2.
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/5 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/6 (doporučuje zamítnout).
  • Garanční Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/8 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno (usnesení č. 387).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal navíc návrh zákona a vydal 26. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 50/10 (pozměňovací návrhy).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 50/11, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 15:59.
 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 558).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 67/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 67/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 143).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/13.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 50/14.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 663).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 177/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
601Leo Luzar12825-18745.docx (18 KB)20. 4. 2018 v 09:50:59
700Radovan Vích12924-18925.docx (32 KB)7. 5. 2018 v 18:21:24
768Jan Bartošek12992-19011.doc (59 KB)18. 5. 2018 v 14:24:24
1117Adam Kalous13341-19581.doc (51 KB)10. 7. 2018 v 17:31:26
1124Marian Jurečka13348-19603.docx (21 KB)11. 7. 2018 v 16:37:18
1272Jakub Michálek13496-19911.docx (11 KB)12. 9. 2018 v 14:55:08
1653Tomáš Martínek13877-20534.docx (16 KB)13. 11. 2018 v 15:32:52
1654Tomáš Martínek13878-20535.docx (19 KB)13. 11. 2018 v 15:33:22
1823Jana Černochová14047-20791.docx (31 KB)4. 12. 2018 v 10:32:23
1824Jana Černochová14048-20792.docx (19 KB)4. 12. 2018 v 10:33:05
2097Adam Kalous14321-21264.docx (25 KB)29. 1. 2019 v 08:33:17
2109Jan Chvojka14333-21278.docx (16 KB)29. 1. 2019 v 13:41:35
2114Leo Luzar14338-21285.docx (14 KB)29. 1. 2019 v 14:40:47


Deskriptory EUROVOCu: informační politika, obchodní informace, právo na informace, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, veřejný sektor, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)