Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

31.schůze

Svolána

bude zahájena 29. května v 15:30

návrh pořadu schůze (mimořádná)

30.schůze

Svolána

bude zahájena 28. května ve 14 hodin

návrh pořadu schůze

14.schůze

Přerušeno

od 31. května 2018

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

28.schůze

Ukončená

16. dubna až 10. května 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

29.schůze

Ukončená

25. dubna 2019

návrh pořadu schůze, hlasování, stenoprotokoly (pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena)

27.schůze

Ukončená

5. až 27. března 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

26.schůze

Ukončená

22. ledna až 13. února 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

Přehled jednáníISP (příhlásit)