Schůze Poslanecké sněmovny

Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.

Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

více informací

Přehled schůzí

14.schůze

Přerušeno

od 31. května 2018

návrh pořadu schůze, stenoprotokoly (přerušeno)

34.schůze

Přerušeno

od 10. září

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, písemné přihlášky do rozpravy, písemné pozměňovací návrhy, ústní interpelace (přerušeno do úterý 24. září do 14 hodin)


33.schůze

Ukončená

9. až 12. července 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

32.schůze

Ukončená

26. a 27. června 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

30.schůze

Ukončená

28. května až 21. června 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly, ústní interpelace

31.schůze

Ukončená

29. a 30. května 2019

pořad schůze, hlasování, stenoprotokoly

Přehled jednáníISP (příhlásit)