Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019000303
Datum: 9. 1. 2019
Věc: Zvukový záznam z 27. schůze ÚPV

PS2019000303Karásek .docx (Dokument DOCX, 16 KB)ISP (příhlásit)