Aktuality

M. R. Štefánik - 100. výročí úmrtí

Archivní materiály vážící se k osobě M. R. Štefánika

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

14. 2. 2019 - představení publikace "Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921 - 1989)"

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

10. 12. 2018 - představení knihy "Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989"

80 let od volby E. Háchy prezidentem

30. listopadu 1938 byl zvolen naším 3. prezidentem Emil Hácha

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

22. 11. 2018 - přednáška na téma "Velitelský sbor gestapa v protektorátu Čechy a Morava"

Krátkodobá výstava k 1. schůzi RNS

Výstava historických archiválií u příležitosti slavnostního zasedání Poslanecké sněmovny.

"Osmičková" výročí X - 1. zasedání RNS 1918

14. listopadu 1918 poprvé zasedl parlamentní sbor nově vzniklé Československé republiky - Revoluční Národní shromáždění

Setkání nad zajímavými knižními tituly - pozvánka

Představení knihy "Návrat parlamentu. Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989 - 1992"

"Osmičková" výročí IX - vznik Československa 1918

28. října - 100 let od vzniku samostatného československého státu.

"Osmičková" výročí VIII - Smlouva o dočasném pobytu vojsk 1968

18. října 1968 Národní shromáždění ratifikovalo Smlouvu o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území ČSSR.

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

11. 10. 2018 - "14 statečných" - 50 let od parlamentní ratifikace smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk

"Osmičková" výročí VII - Mnichov 1938

Dokumenty z parlamentního archivu - politické události bezprostředně po podpisu Mnichovského diktátu.

Mitteleuropa Revisited

Fotodokumentace z představení publikace "Mitteleuropa Revisited".

Představení publikace "Mitteleuropa Revisited"

Představení významného titulu od rakouských autorů (Erhard Busek a Emil Brix) pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny a velvyslance Rakouska.

"Osmičková" výročí VI - srpen 1968

50 let od srpnové invaze - stručný nástin událostí prvních dnů z parlamentní perspektivy

"Osmičková" výročí V - vznik ČNR

50 let od vzniku zastupitelského sboru, jenž byl přímým předchůdcem dnešní Poslanecké sněmovny

Setkání nad zajímavým tématem - pozvánka

21. 6. 2018 - přednáška Stanislavy Vodičkové s názvem "Návrat Josefa kardinála Berana"

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

14. 6. 2018 - přednáška historika prof. Radka Fukaly na téma "Od spiknutí v paláci Smiřických k hrůzám a útrapám třicetileté války (1618-1648)"

Setkání nad zajímavými historickými tématy - pozvánka

15. 5. 2018 - přednáška historika Martina Valenty na téma "1968 - přelomový rok na Západě i na Východě"

"Osmičková" výročí IV - Ústava 9. května 1948

Přijetí Ústavy Československé republiky v roce 1948 představovalo završení legislativního procesu po únorovém převratu.


Navigace sekce Aktuality

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů

Digitální repozitář


ISP (příhlásit)