Parlamentní knihovna

Parlamentní knihovna je oddělením odboru Parlamentní knihovny a Archivu PS Kanceláře Poslanecké sněmovny. Poskytuje informační a knihovnické služby poslancům a senátorům, orgánům Poslanecké sněmovny a Senátu, zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a dalším institucím a uživatelům.

Parlamentní knihovna

Parlamentní knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby. Externím uživatelům je přístup do prostor knihovny umožněn v souladu se směrnicemi pro zajišťování ochrany objektů Poslanecké sněmovny a Senátu.

Fond knihovny

Knihovna vlastní přes 200 000 svazků z oboru společenských věd, zejména z oblasti práva, politologie, historie, filozofie, sociologie, ekonomie a dalších. Historicky nejcennější část knihovního fondu byla v roce 2000 prohlášena ministrem kultury podle zákona o památkové péči za kulturní památku.

DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ - uzavření hlavního skladu - stěhování fondu !!!

Z důvodu stěhování hlavního externího skladu knih (okolo 200.000 svazků) jsou od května 2019 omezeny výpůjční služby Parlamentní knihovny:
- veškeré výpůjčky z externích skladů (v katalogu lokace EXH a EXC) nebudou možné přibližně do poloviny září 2019 (přesný termín obnovení plného provozu bude upřesněn).

Bez omezení:
- výpůjčky nejnovějších titulů ze skladu ve Sněmovní (cca 10.000 svazků, v katalogu lokace PSS) i výpůjčky cestovních průvodců zůstávají i nadále v provozu;
- ostatní služby Parlamentní knihovny (rešerše, čítárna periodik, on-line přístupy do databází, podpora uživatelů) zůstávají bez omezení.

Omlouváme se za možné komplikace a doufáme, že přijmete toto omezení s pochopením.

Služby knihovny

Prostřednictvím výpůjčního protokolu nabízí PK svým uživatelům prezenční i absenční služby (absenční pouze pro interní - registrované uživatele). K prezenčnímu studiu mají uživatelé k dispozici čítárnu novin a časopisů (Sněmovní 1) a legislativní a všeobecnou studovnu (Sněmovní 4) - před svojí první osobní návštěvou je možno se s nimi seznámit pomocí virtuální prohlídky zde.
Kromě zapůjčení klasických knih lze využít i možnost přístupu do rozsáhlých elektronických knihoven a databází OECD iLibraryEBSCOCEEOL a Oxford Reference, které obsahují e-knihy a e-periodika a faktografické informace z oborů politických věd, práva, historie, ekonomie, vzdělávání a dalších společenských věd z mnoha světových nakladatelství.
Přehled nabídky všech databází, digitálních knihoven a portálů s právní, parlamentní a další tematikou nabízíme v souhrnné tabulce.

V roce 2018, při příležitosti tzv. "osmičkových" výročí, jsme připravili specializované e-výstavy k připomenutí událostí z pohledu parlamentní historie. Celkový přehled webových prezentací k tématům z let 1918, 1938, 1948 a 1968 můžete nalézt zde.

Novinky ve fondu

Nejnovější tituly v nabídce Parlamentní knihovny naleznete zde a zde anebo i zpětně v měsíčním přehledu novinek.
Pokud chcete pravidelně dostávat přehled právě zařazených titulů do své mailové schránky, přihlaste se k odběru novinek PK - systém ISP.

Aktuálně

Setkání nad zajímavými historickými tématy – pozvánka

26.6.2019 - přednáška na téma "400. výročí tzv. České stavovské konfederace"

Informace z PK 4/2019

4. května - 100. výročí úmrtí M. R. Štefánika

Informace z PK 2/2019

MDŽ - ženy ve vedení parlamentních orgánů

Více aktualit

Digitální repozitář

Digitální repozitář

Digitální archiv parlamentních dokumentů (stenografické záznamy jednání, parlamentní tisky, seznamy poslanců a senátorů, pozvánky, usnesení atd.)

Dokumenty od posledního ukončeného současného volebního období seřazené časově sestupně až do roku 1848. A dále historická parlamentária tzv. Českých sněmů a jiné dokumenty začátků našeho parlamentarismu až do 11. století.

Digitální repozitář


Logo Parlamentní knihovny

Kontaktní údaje

Parlamentní knihovna
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Tel: +420 257 174 513

Ředitel: PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D.
Tel: +420 257 534 409

Výpůjční protokol:
Sněmovní 4, místnost B 217
Tel: +420 257 174 513
e-mail: knihovna@psp.cz
Expedice z ext. skladu PK každou St a Pá !!! - více zde

Otevírací doba:
PO - PÁ: 8:00 - 16:00
(při zasedání PS až do ukončení schůze, v případě delšího jednání do 22:00)

Navštivte naši knihovnu pomocí
interaktivní virtuální prohlídky:

Virtuální prohlídka

Online katalog

Visegrad Digital Parliamentary Library +

Logo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Logo Senátu

Digitální badatelna Archivu PS:ISP (příhlásit)