Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 32 (20. listopadu 2019)
č. 31Varianta 1 (30. října 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 31 (30. října 2019)
č. 30 (9. října 2019)

další

Usnesení

č. 326k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 329 – Ministerstva zemědělství podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (30. října 2019)
č. 325k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 309 – Kancelář veřejného ochránce práv podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a k přesunu prostředků z kapitoly 312 – Ministerstvo financí k realizaci projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR) “ v rámci Norských fondů 2014 - 2021 (30. října 2019)
č. 318k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu (30. října 2019)
č. 316k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020 kapitola 312 – Ministerstvo financí (30. října 2019)
č. 327ke schválení pořadu 32. schůze rozpočtového výboru (30. října 2019)

další
ISP (příhlásit)