Novinky

Studie

 • 5.387 Střet zájmů a jeho řešení pomocí blind trustu či obdobného institutu
  (Dokument PDF, 970 KB)
 • 5.386 Reforma autorského práva EU – 2. copyrightový balíček
  (Dokument PDF, 960 KB)
 • 5.385 Ústavní a podústavní základ práva na podnikání ve Vietnamu v r. 2019
  (Dokument PDF, 751 KB)

Vybraná témata

 • 3/2019 Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením
  (Dokument PDF, 686 KB)
 • 2/2019 Ochrana věřitele v českém a německém dědickém řízení
  (Dokument PDF, 771 KB)
 • 1/2019 Politické skupiny v Evropském parlamentu ve volebním období 2014 - 2019
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 7/2018 Prezidentské a parlamentní volby v Turecku - průběh voleb a jejich výsledky, politické a ústavní změny, principy kemalismu a politického islámu
  (Dokument PDF, 979 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 119/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2019 (Dokument PDF, 867 KB)
 • 118/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 8. do 31. 8. 2019 (Dokument PDF, 769 KB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 33/19 Strategie Komise proti podvodům
  (Dokument PDF, 639 KB)
 • 32/19 Výjimka pro centrální banku Číny podle nařízení o trzích finančních nástrojů
  (Dokument PDF, 627 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

 • 8/2019
 • 7/2019
  (Dokument PDF, 774 KB)

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 39/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 23. do 29. září 2019)
 • 38/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 16. do 22. září 2019)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 119/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 9. do 15. 9. 2019
  (Dokument PDF, 867 KB)
 • 118/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 1. 8. do 31. 8. 2019
  (Dokument PDF, 769 KB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 5/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2019
  (Dokument PDF, 731 KB)
 • 4/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 3. do 30. 4. 2019
  (Dokument PDF, 758 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)