Aktivity Informačního střediska

SeminářInformační středisko pravidelně organizuje vzdělávací semináře pro pedagogy a středoškolské a vysokoškolské studenty. V souvislosti s aktuálním děním probíhají na půdě informačního střediska zároveň tématické semináře k vybraným problémům.

    Pro učitele občanské výchovy, společenských věd a dějepisu a dalších společenskovědních disciplín nabízíme možnost účasti na celodenním semináři Český parlament a parlamentarismus. Kromě pedagogů je obdobně koncipovaný seminář určen také pro studenty vyšších ročníků středních a vyšších odborných škol, kteří se zajímají o společenské a politické dění a kteří mají zájem podrobně se seznámit s činností českého Parlamentu.

Předmětem semináře Historie moderního parlamentarismu v českých zemích, který je určen zejména pro učitele historických a společenskovědních předmětů, je detailní pohled na proměnu podob a funkcí zastupitelských sborů s důrazem na období moderních českých dějin.

Programy a termíny konání dalších tematických seminářů naleznete na těchto stránkách seminářů pro pedagogy, pro studenty a na stránkách oddělení komunikace a vzdělávní.ISP (příhlásit)