Akce 10. ledna 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 29 (10. ledna 2019) 
Kontrolní výbor
č. 15 (10. ledna 2019) 
Výbor pro bezpečnost
č. 17 (10. ledna 2019) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 16 (10. ledna 2019) 
Zahraniční výbor
č. 24 (10. ledna 2019) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 5 (10. ledna 2019) 
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 5 (10. ledna 2019) 
VO - Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 2 (10. ledna 2019) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 9 (10. ledna 2019) 
UPV - Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
č. 6 (10. ledna 2019) ISP (příhlásit)