Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 23 (4. září 2019)
č. 22 (12. července 2019)

Zápisy z jednání

č. 22 (12. července 2019)
č. 21 (26. června 2019)

Usnesení

č. 142k informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke slučování Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání (12. července 2019)
č. 141k návrhu na udělení znaků a vlajek (10. července 2019)
č. 140k návrhu termínu a pořadu příští schůze (26. června 2019)
č. 139k pořádání semináře na téma "Systém vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice" (26. června 2019)
č. 138k pořádání semináře na téma "Budoucnost maturit v České republice" (26. června 2019)

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Semináře

Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)ISP (příhlásit)