Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 28 (11. prosince 2019)
č. 29 (28. listopadu 2019)

Zápisy z jednání

č. 29 (28. listopadu 2019)
č. 27 (25. října 2019)

Usnesení

č. 175k Návrhu rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022 (sněmovní tisk 655) (28. listopadu 2019)
č. 174k návrhu termínu a pořadu příští schůze (13. listopadu 2019)
č. 173k Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o krocích učiněných po 31. 8. 2019 ve věci transformace Národního institutu pro další vzdělávání a Národního ústavu pro vzdělávání (13. listopadu 2019)
č. 172k návrhu rozpočtu na rok 2020, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (13. listopadu 2019)
č. 171k Návrhu ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury ČR (13. listopadu 2019)

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Semináře

Budoucnost maturit v ČR (30. října 2019)
Bezpečné klima ve školách a šikana (21. května 2019)
Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)ISP (příhlásit)