Pořad 24. schůze

22.09.2011 09 - 11 h

Pořad schůze nebyl schválen a schůze byla ukončena.