Pozvánka na schůzi č. 23 (7. května 2019)

Související sněmovní tisky

205 Novela z. o evidenci tržeb

286 Novela z. o místních poplatcích

300 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

434 Vl.n.z. o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

437 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2018

443 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

452 Novela z. o důchodovém pojištění
ISP (příhlásit)