Sněmovní tisky
Jan Hamáček - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 34 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 109/0 Novela z. - zákoník práce Poslanecký návrh zákona Schváleno, 32/2019 Sb.
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 234/0 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaSchválena
 235/0 Změna čl. 124 Římského statutu Mezinárodního trestního souduMezinárodní smlouvaNeschválena
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaSchváleno, 277/2019 Sb.
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 301/0 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 279/2019 Sb.
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJVládní návrh zákona3. čtení, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 11. 12. 2019
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 368/0 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 74/2019 Sb.
 393/0 Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.dílaMezinárodní smlouvaSchválena
 395/0 Vl.n.z. o územně správním členění státuVládní návrh zákonaZapracovávání pozměňovacích návrhů přijatých ve 3. čtení
 410/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2019 Sb.
 448/0 Novela z. o základních registrech - RJVládní návrh zákonaVráceno Senátem
 527/0 Novela ústav. z. - Ústava ČRVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 12. 12. 2019
 528/0 Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do SenátuVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 39. schůze
 529/0 Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákonyVládní návrh zákona1. čtení, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 12. 12. 2019

1 2ISP (příhlásit)